Het Oranje Fonds in samenwerking met overheden

Het Oranje Fonds streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Deze missie raakt overheidsbeleid op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Door met provincies en ministeries in een publiek-private samenwerking de krachten te bundelen wordt het bereik en de impact van beide partijen aanzienlijk vergroot! 

placeholder

Om onze missie te bereiken mobiliseren, versterken en ondersteunen wij zoveel mogelijk mensen en organisaties die bijdragen aan sociale inclusie en een duurzaam verbonden samenleving. Ons werk is georganiseerd rond drie inhoudelijke thema’s:

  • Betrokken Samenleving: Iedereen doet mee. Het vergoten van betrokkenheid en sociale cohesie, met name op buurtniveau;
  • Zorgen voor Elkaar: tegengaan van eenzaamheid en steunen en faciliteren van informele zorgstructuren;
  • Gelijke Kansen: tegengaan van kansenongelijkheid; tegengaan en verlichten van armoede; en het wegnemen van drempels en structurele uitsluitingsmechanismen.

Kennis, impact en innovatie is een vierde pijler binnen onze organisatie van waaruit we verbetering en vernieuwing aanjagen, zowel binnen het Oranje Fonds als in het veld van sociale initiatieven. 

Heeft u interesse in het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden binnen het sociaal domein? 

Samen met onze partners ontwikkelen we programma’s op maat die aansluiten bij de sociale agenda of opdracht én passen bij het Oranje Fonds. Onze samenwerkingspartners krijgen toegang tot ons landelijk dekkend netwerk van sociale initiatieven en tot onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van het financieel ondersteunen en verduurzamen van sociale initiatieven. Daarnaast behoort het bundelen van financiële middelen tot de mogelijkheden. 

Dit zijn onze partners

We zijn trots op onze samenwerking met alle partners. Zonder hun steun zouden wij niet elk jaar duizenden sociale initiatieven kunnen steunen. Samen zorgen we voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en iedereen ertoe doet.

Dit zijn onze partners

Vragen? Neem dan contact op met:

placeholder

Stefanie Lap

Adviseur Filantropie & Partnerschappen - Samenwerkingen met overheid en loterijen
030 233 93 65