Geld aanvragen

Uw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. U ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar: hoe komt u aan voldoende geld of subsidie voor deze nieuwe of extra activiteiten? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

Let op: geld aanvragen voor Burendag? Dat kan hier.

  • Onze algemene bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.
  • Ook hogere bedragen zijn in bepaalde gevallen mogelijk.
  • Algemene aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend.
  • Organisaties kunnen meerdere keren een algemene aanvraag indienen, er is geen limiet, als het maar goede projecten betreft.

Richtlijnen

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan zeer uiteenlopende projecten. Maar let op: sommige dingen doen we niet. Daar willen we duidelijk in zijn. Het Oranje Fonds steunt bijvoorbeeld geen projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur. We geven geen bijdragen voor individuen. Ook vergoeden we geen kosten die al zijn gemaakt. 

  • De projectcheck geeft u een eerste indicatie of uw initiatief in aanmerking komt voor ondersteuning.
  • Daarnaast raden we u aan de richtlijnen goed door te nemen.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het Oranje Fonds gebruikt u ons digitale aanvraagformulier in Mijn Oranje Fonds.

Mijn Oranje Fonds

Een aanvraag doet u via Mijn Oranje Fonds. Aanvragen die op een andere manier binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Door een intelligent systeem beantwoordt u alleen vragen die op uw initiatief van toepassing zijn. 

Bekijk alvast welke vragen u kunt verwachten bij het indienen van een algemene aanvraag. U kunt de gehele aanvraag, inclusief alle bijlagen, via Mijn Oranje Fonds naar ons versturen. U hoeft het dus niet meer te printen en te voorzien van een handtekening.

Start uw aanvraag in Mijn Oranje Fonds

Caribisch deel van het Koninkrijk

Organisaties die actief zijn binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen alleen een aanvraag indienen via de website van de Samenwerkende Fondsen. Hier vindt u meer informatie, een overzicht van gesteunde initiatieven en het aanvraagformulier.

Programma’s

Het Oranje Fonds wil bepaalde ontwikkelingen in de samenleving zelf actief stimuleren. Dit doen we met programma’s waarbij we bijzondere budgetten beschikbaar stellen. Sluit uw initiatief aan bij een van onze programma's? Dan kunt u een beroep doen op zo'n bijzonder budget. Heeft u een initiatief dat binnen een inmiddels afgelopen programma valt? Vraag dan een bijdrage aan vanuit ons algemene budget.

Beoordeling

Op basis van uw aanvraagformulier, eventuele bijlagen en soms een projectbezoek, schrijven we een advies. Dit wordt tijdens een tweewekelijks overleg besproken met alle adviseurs. Als het advies gedeeld wordt én het bedrag lager is dan € 50.000,= ontvangt u een beslissingsbrief met overeenkomst. Bedragen hoger dan € 50.000,= bespreekt het Management Team. Bij bedragen hoger dan € 150.000,= is een besluit van het bestuur noodzakelijk. Bij een negatief advies stellen we u direct in kennis. Tussen ontvangst (vergezeld van alle benodigde stukken) en in behandeling nemen, liggen gemiddeld zes tot acht weken. De besluitvormingstijd is o.a. afhankelijk van de complexiteit en de volledigheid van de gestuurde informatie.
Lees meer

Publiciteit

Als u een financiële bijdrage ontvangt, of gaat ontvangen, zijn er een aantal aandachtspunten. Om uw project tot een succes te maken kan bijvoorbeeld publiciteit een handig hulpmiddel zijn. We hebben hier een aantal richtlijnen voor opgesteld. Ook krijgt u tips om een persbericht en publiciteitsplan te schrijven en kunt u onze logo's downloaden.
Lees meer 

Afwikkeling

Uiteraard vragen we u om een verantwoording over de gemaakte kosten. Dat doet u met de formulieren onder Verantwoording en evaluatie. Bent u het niet eens met de beslissing, bekijk dan de informatie over een eventuele heroverweging.

In onderstaande korte film (5 min) krijgt u een eerste indruk van het werkgebied van het Oranje Fonds en de gang van zaken rondom de aanvraagprocedure.

Meer weten?

In onze richtlijnen kunt u precies nalezen wat wij van u verwachten. Heeft u nog vragen over uw aanvraag? Belt u met het Oranje Fonds, tijdens kantooruren, T 030 6564524.