Geld aanvragen

Uw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan een sociaal verbonden samenleving. U ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar hoe komt u aan voldoende geld of subsidie? Klop eens aan bij het Oranje Fonds! Let op: wilt u geld aanvragen voor NLdoet? Dat kan hier.

Onze algemene bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van het project. Hogere bedragen zijn in sommige gevallen mogelijk. Algemene aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend en organisaties kunnen meerdere keren een aanvraag doen. Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage? Doe eerst onze projectcheck. 

Naar de projectcheck

Richtlijnen

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan uiteenlopende projecten. Maar let op: sommige dingen doen we niet. Het Oranje Fonds steunt bijvoorbeeld geen speeltuinen of projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur. We geven geen bijdragen voor individuen en vergoeden geen kosten die al zijn gemaakt. Lees onze richtlijnen of vindt het antwoord op veelgestelde vragen.

Mijn Oranje Fonds

Een algemene aanvraag doet u via Mijn Oranje Fonds met ons digitale aanvraagformulier. Aanvragen die op een andere manier binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Bekijk alvast welke vragen u kunt verwachten. U kunt de gehele aanvraag, inclusief alle bijlagen, via Mijn Oranje Fonds naar ons versturen. U hoeft het dus niet meer te printen en te ondertekenen.

Start uw aanvraag

Caribisch deel van het Koninkrijk

Organisaties die actief zijn binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen alleen een aanvraag indienen via de website van de Samenwerkende Fondsen. Hier vindt u meer informatie, een overzicht van gesteunde initiatieven en het aanvraagformulier.

Programma’s

Het Oranje Fonds wil bepaalde ontwikkelingen in de samenleving actief stimuleren. Dit doen we met programma’s waarin we bijzondere budgetten beschikbaar stellen. Sluit uw initiatief aan bij een van onze programma's? Dan kunt u een beroep doen op zo'n bijzonder budget. Heeft u een initiatief dat binnen een inmiddels afgerond programma valt? Vraag dan een bijdrage aan vanuit ons algemene budget.

Beoordeling

Op basis van uw aanvraagformulier, eventuele bijlagen en soms een projectbezoek, schrijven we een advies. Dit wordt tijdens een tweewekelijks overleg besproken met alle adviseurs. Als het advies gedeeld wordt én het bedrag lager is dan € 50.000,= ontvangt u een beslissingsbrief met overeenkomst. Bedragen hoger dan € 50.000,= bespreekt het Management Team. Bij bedragen hoger dan € 150.000,= is een besluit van het bestuur noodzakelijk.

Bij een negatief advies krijgt u zo snel mogelijk bericht. Tussen ontvangst (vergezeld van alle benodigde stukken) en in behandeling nemen, liggen gemiddeld zes tot acht weken. De besluitvormingstijd is o.a. afhankelijk van de complexiteit en de volledigheid van de gestuurde informatie.
Lees meer

Publiciteit

Als u een financiële bijdrage ontvangt of gaat ontvangen, is er een aantal aandachtspunten. Om uw project tot een succes te maken kan publiciteit een handig hulpmiddel zijn. We hebben hier een aantal richtlijnen voor opgesteld. Ook krijgt u tips om een persbericht en publiciteitsplan te schrijven en kunt u onze logo's downloaden.
Lees meer 

Afwikkeling

Uiteraard vragen we u om een verantwoording over de gemaakte kosten. Dat doet u met de formulieren op de pagina Verantwoording en evaluatie. Bent u het niet eens met ons besluit, bekijk dan de informatie over een eventuele heroverweging.

In onderstaande korte film krijgt u een eerste indruk van het werkgebied van het Oranje Fonds en de gang van zaken rondom de aanvraagprocedure.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw aanvraag? Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken via het telefoonnummer 030-6564524.