ANBI Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het Oranje Fonds zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Vanaf 2021 verplicht de belastingdienst goede doelen om hun gegevens te publiceren. Het Oranje Fonds voldoet aan deze verplichting via het CBF erkenningspaspoort.

Bovendien betalen wij onze exploitatiekosten uit eigen middelen. Uw gift komt daarom volledig ten goede aan sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat.

Verzamelde gegevens t.b.v. ANBI status Stichting Oranje Fonds

- RSIN/fiscaal nummer: 002871944
- Contactgegevens
- Statutaire doelstelling
- Bestuurssamenstelling
- Beloningsbeleid
- Financiële verantwoording

placeholder