Downloads

Op deze pagina vind je alle belangrijke downloads met betrekking tot het Oranje Fonds. Heb je een bijdrage ontvangen? Wij stellen het op prijs als je dit vermeldt in jouw/jullie publicaties.

Logo's

Een bloklogo en liggend logo van het Oranje Fonds vind je hier.

Algemene bepalingen

In de Algemene bepalingen lees je de voorwaarden waaronder het Oranje Fonds bijdragen toekent. Raadpleeg ook onze richtlijnen.

Heb je al een bijdrage ontvangen?

Alle benodigde (evaluatie)formulieren kun je hier downloaden.

Reglement voor heroverweging

Dit reglement biedt uitsluitsel in geval van onvrede over de inhoud en de motivering van een door het Oranje Fonds genomen beslissing over een fondsaanvraag. Lees meer.

Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede over een handeling of gedraging van het Oranje Fonds of één van de medewerkers, dan biedt dit reglement uitkomst.