Verantwoording en evaluatie

Na afloop van de projectperiode vragen wij jou om het project te verantwoorden, zowel inhoudelijk als financieel. Voordat je overgaat tot de verantwoording (afrekening) adviseren wij je om onze Algemene bepalingen door te nemen.

placeholder

Voorschot aanvragen

Heb je een een goedgekeurde aanvraag en heb je een voorschot nodig? Het aanvragen van een voorschot digitaal. Lees hieronder hoe je een voorschot aanvraagt.

  • In het overzicht met jouw projecten in Mijn Oranje Fonds selecteer je het project waarvoor je een voorschot wilt aanvragen. 
  • De knop ‘Voorschot aanvragen’ wordt pas zichtbaar nadat je de getekende beslissingsbrief hebt geüpload. Dit doet je onder het tabje ‘Documenten’. 
  • In het formulier vul je vervolgens de gevraagde gegevens in. 
  • Als alle informatie compleet is stuur je de aanvraag digitaal in. 
  • Je kunt de status van je aanvraag verder in Mijn Oranje Fonds bekijken.

Verantwoorden 

Aan het eind van het project vragen we om een inhoudelijke en financiële eindverantwoording. De verantwoording doe je digitaal, via Mijn Oranje Fonds. Lees hieronder hoe jij je gemaakte kosten moet verantwoorden. Op basis van deze financiële eindverantwoording wordt de bijdrage van het Oranje Fonds definitief bepaald. In de video hieronder leggen we uit hoe je jouw project moet verantwoorden. Heb je vragen over de nieuwe manier van verantwoorden? Kijk of je vraag bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina staat. 

Documenten voor accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleprotocol voor accountants

Inhoudelijke verantwoording

Je uploadt het ingevulde evaluatieformulier retour op mijn.oranjefonds.nl. Deze eindrapportage is niet anoniem en wordt bij het projectdossier gevoegd. In voorkomende gevallen wordt in de toekenningsbrief om een aanvullende inhoudelijke (tussen)rapportage gevraagd. Dit is onder meer het geval bij meerjarige toekenningen.

Evaluatie formulier algemene aanvraag

Op basis van de inhoudelijke en financiële verantwoording wordt de bijdrage van het Oranje Fonds definitief bepaald. In aanvulling op het reeds betaalde voorschot van 80% van de toegekende bijdrage wordt in de meeste gevallen dan nog een restbedrag betaald. Het kan echter ook zo zijn dat een deel van het reeds betaalde voorschot wordt teruggevraagd als blijkt dat de kosten uiteindelijk lager zijn uitgevallen.

Veelgestelde vragen over verantwoorden