Verantwoording en evaluatie

Als het Oranje Fonds heeft bijgedragen aan uw project, gebruikt u onderstaande formulieren ter verantwoording.

Formulier verantwoording bijdrage

Met dit formulier geeft u ons een verantwoording over de gemaakte kosten.

Download formulier

Verantwoording Bijdrage Accountantsverklaring

In bepaalde gevallen (met name bij grote bedragen) vragen we u om af te rekenen met een accountantsverklaring.

Evaluatieformulier

Als u van het Oranje Fonds een bijdrage heeft ontvangen die hoger was dan € 25.000 dient u ook een eindrapportage in te vullen. Hiervoor gebruikt u het Evaluatieformulier. Het ingevulde formulier stuurt u retour naar het Oranje Fonds, postbus 90, 3500 AB in Utrecht. Deze eindrapportage is niet anoniem, en wordt bij het projectdossier gevoegd.