Verantwoording en evaluatie

Na afloop van de projectperiode vragen wij u het project te verantwoorden, zowel inhoudelijk als financieel. Voordat u overgaat tot de verantwoording (afrekening) adviseren wij u om onze Algemene Bepalingen door te nemen.

Financiële verantwoording

U zendt het volledig ingevulde afrekenformulier voor de verantwoording bijdrage aan ons retour. Afhankelijk van de hoogte van onze toekenning wordt dit formulier mogelijk voorzien van een verklaring van een accountant. In principe vragen wij een accountantsverklaring bij een toekenning vanaf € 25.000,=. In voorkomende gevallen wordt hiervan afgeweken. In de toekenningsbrief wordt duidelijk aangeven of deze verklaring vereist is.

Download formulier verantwoording bijdrage

Verantwoording bijdrage met accountantsverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afrekenen Controlevoorschrift voor accountants

Inhoudelijke verantwoording

U zendt het ingevulde evaluatieformulier retour naar het Oranje Fonds, postbus 90, 3500 AB in Utrecht. Deze eindrapportage is niet anoniem, en wordt bij het projectdossier gevoegd. In voorkomende gevallen wordt in de toekenningsbrief om een aanvullende inhoudelijke (tussen)rapportage gevraagd. Dit is onder meer het geval bij meerjarige toekenningen.

Evaluatieformulier algemene aanvraag

Op basis van de inhoudelijke en financiële verantwoording wordt de bijdrage van het Oranje Fonds definitief bepaald. In aanvulling op het reeds betaalde voorschot van 75% van de toegekende bijdrage wordt in de meeste gevallen dan nog een restbedrag betaald. Het kan echter ook zo zijn dat een deel van het reeds betaalde voorschot wordt teruggevraagd als blijkt dat de kosten uiteindelijk lager zijn uitgevallen.