Mijn Oranje Fonds

Mijn Oranje Fonds’ is dé plek waar je een NLdoet- of Burendagactiviteit kunt aanmelden of een financiële aanvraag voor jouw project kunt doen bij het Oranje Fonds. Bij het aanmaken van een inlogaccount kies je voor aanmelden als particuliere relatie of voor aanmelden als organisatie. 

Mijn Oranje Fonds voor particulieren

Particuliere relaties hebben de volgende mogelijkheden op Mijn Oranje Fonds: 

  • Het aanmelden van een Burendagactiviteit; 
  • Een financiële bijdrage aanvragen voor een Burendagactiviteit; 
  • Het verantwoorden van de gemaakte kosten van een Burendagactiviteit. 

Let op: wil je een donatie starten of stoppen, een adreswijziging of een gewijzigde IBAN doorgeven? Dat is niet mogelijk via Mijn Oranje Fonds. Het aanmaken van een account op Mijn Oranje Fonds is dan ook niet nodig. In dit geval volstaat een e-mail naar donateursservice@oranjefonds.nl.

Mijn Oranje Fonds voor organisaties 

Organisaties hebben de volgende mogelijkheden op Mijn Oranje Fonds: 

  • Een activiteit aanmelden en/of een financiële aanvraag doen voor NLdoet en Burendag; 
  • Een Maatjes gezocht-project aanmelden; 
  • Een financiële aanvraag doen voor een maatschappelijk initiatief; 
  • Een financiële aanvraag doen voor een programma dat door het Oranje Fonds is geïnitieerd; 
  • Een voorschot aanvragen voor een verkregen toekenning; 
  • Een voordracht indienen voor de Appeltjes van Oranje (alleen binnen de aanmeldtermijn); 
  • Het indienen van een verantwoording over een verkregen toekenning. 

Ga naar Mijn Oranje Fonds