Donateursservice

Als (nieuwe) donateur van het Oranje Fonds kunt u met vragen terecht bij de Donateursservice. Blijf op de hoogte via de maandelijkse Nieuwsbrief.

Wilt u doneren?

Mede dankzij duizenden donateurs kan het Oranje Fonds sociale initiatieven steunen. Maak sociale initiatieven mogelijk met een eenmalige gift of word Vriend. Daarnee draagt u bij aan minder eenzaamheid, meer contact en betrokkenheid. Omdat het Oranje Fonds zijn organisatiekosten zelf bekostigt, wordt elke euro die u doneert volledig besteed aan sociale projecten.

Heeft u een vraag of wijziging?

U kunt een wijziging doorgeven via onderstaande link:

Formulier wijziging doorgeven

  • verhuizing doorgeven
  • betalingswijze aanpassen
  • donatie beëïndigen
  • contactgegevens aanpassen

Bellen of e-mailen?

U kunt contact opnemen met Pauline Mebrahtu T 030 23 39 313 of Angélique van Dijk T 030 23 39 327, E donateursservice@oranjefonds.nl

Periodiek schenken met belastingvoordeel

U kunt het Oranje Fonds steunen op een manier die voor u en voor ons heel voordelig is. Wanneer u ons minimaal voor een periode van 5 jaar steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar en krijgt u een deel van uw gift terug. Meer informatie vindt u hier. Of neem contact op met Judith van Kranenburg, T 030 23 39 363, E judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl

Nalaten

Wellicht overweegt u het Oranje Fonds op te nemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. Meer informate vindt u hier. Of neem contact op met Judith van Kranenburg, T 030 23 39 363, E judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl

Donateursservice

Postbus 90 - 3500 AB Utrecht
T 030 656 45 24
E donateursservice@oranjefonds.nl

Hartelijk dank voor uw steun!

Vragen? Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.