Donateursservice

Als donateur van het Oranje Fonds kunt u met vragen terecht bij de Donateursservice van het Oranje Fonds.

Hartelijk dank voor uw steun
Een land met meer contact en betrokkenheid. Een fijn land om in te wonen - voor iedereen. Het kan, en het is de droom waar het Oranje Fonds aan werkt.Mede dankzij u steunen we honderden initiatieven die contact en betrokkenheid vergroten, overal in Nederland. Ook bij u in de buurt. Van buurthuizen tot projecten die jongeren kansen geven of kwetsbare mensen uit hun isolement halen.

Als Vriend van het Oranje Fonds (met een donatie vanaf 2 euro per maand) blijft u op de hoogte van al deze hartverwarmende initiatieven via de Nieuwsbrief Voor Vrienden (2 maal per jaar per post). Verder kunt u zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbief Voor Vrienden.

Wilt u een wijziging doorgeven?
U kunt ons bellen tijdens kantooruren, T 030 65 64 527 of uw wijziging doorgeven via dit formulier, waarmee u:

  • uw verhuizing kunt doorgeven
  • betalingswijze aanpassen
  • uw donatie/Vriendschap (tijdelijk) kunt beëïndigen
  • en uw contactgegevens kunt aanpaasen (e-mailadres, telefoonnummer)

Vragen over uw donatie?
Heeft u een vraag over uw donatie aan het Oranje Fonds? Neem svp contact op met Pauline Mebrahtu of Angélique van Dijk-Vos, T 030 23 39 327, E donateursservice@oranjefonds.nl

Periodiek schenken met belastingvoordeel
U kunt het Oranje Fonds steunen op een manier die voor u en voor ons heel voordelig is. Wanneer u ons minimaal voor een periode van 5 jaar steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar en krijgt u een deel van uw gift terug. Meer informatie vindt u hier. Of neem contact op met Judith van Kranenburg, T 030 23 39 363, E judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl

Nalaten
Wellicht overweegt u het Oranje Fonds op te nemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. Meer informate vindt u hier. Of neem contact op met Judith van Kranenburg, T 030 23 39 363, E judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl

Hartelijk dank voor uw steun!
Fijn dat u Vriend bent van het Oranje Fonds. Daarnee zorgt u voor minder eenzaamheid, meer contact en betrokkenheid. Omdat het Oranje Fonds zijn organisatekosten zelf bekostigt, wordt elke euro die u doneert volledig besteed aan sociale projecten.

Donateursservice
Postbus 90 - 3500 AB Utrecht
T 030 656 45 24
E donateursservice@oranjefonds.nl