Donateursservice

Het Oranje Fonds steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Met geld, aandacht, advies en warme toewijding. Zodat niemand meer buitengesloten is en iedereen kan meedoen. Zo krijgen ouderen een maatje, komen jongeren samen in een opgeknapt wijkcentrum, bieden vrijwilligers in het hospice een luisterend oor en brengt de buurttuin mensen bij elkaar. Vrijwilligers hebben daar een onmisbare rol en dat stimuleren we. Bijvoorbeeld met NLdoet en Maatjes Gezocht. En met Burendag maken we van de straat een thuis. Mede dankzij duizenden donateurs kan het Oranje Fonds sociale initiatieven steunen. Doe je mee? Maak sociale initiatieven mogelijk met een eenmalige gift of word Vriend. Blijf op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrief.

Heeft u een vraag of wijziging?

geef een verhuizing door
betalingswijze aanpassen
donatie beëïndigen
contactgegevens aanpassen

Bellen of mailen?

U kunt contact opnemen met Pauline Mebrahtu T 030 23 39 313 of Angélique van Dijk T 030 23 39 327, E donateursservice@oranjefonds.nl

Periodiek schenken met belastingvoordeel

U kunt het Oranje Fonds steunen op een manier die voor u en voor ons heel voordelig is. Wanneer u ons minimaal voor een periode van 5 jaar steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar en krijgt u een deel van uw gift terug. Meer informatie vindt u hier. Of neem contact op met Judith van Kranenburg, T 030 23 39 363, E judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl

Nalaten

Wellicht overweegt u het Oranje Fonds op te nemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. Meer informate vindt u hier. Of neem contact op met Judith van Kranenburg, T 030 23 39 363, E judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl

Donateursservice

Postbus 90 - 3500 AB Utrecht
T 030 656 45 24
E donateursservice@oranjefonds.nl

Hartelijk dank voor uw steun!

Vragen? Neem dan contact op met:

Judith van Kranenburg

Bijzondere Giften / Fondsenwerving
judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl
030 233 93 63

Berrie Jurg

Fondsenwerver
berrie.jurg@oranjefonds.nl
030 233 93 62