‘We kijken naar wat mensen met dementie wel kunnen’

‘We kijken naar wat mensen met dementie wel kunnen’

“Studenten doen ervaring op en mensen met dementie voelen zich weer zinvol. Die wederkerigheid is het mooiste aan dit project.”

Noord-Brabant, Eindhoven

2018
15.000,=

“Het project DemenTalent biedt mensen met dementie de kans binnen de school vrijwilligerswerk te doen. Ze worden ondersteund door docenten, een facilitaire medewerker of andere medewerkers binnen de school,” vertelt projectleider Jolanda van de Bersselaar van het Summa College in Eindhoven.

Ontmoetingscentrum

“Ook creëren we een ontmoetingscentrum waar studenten voor hen klaarstaan. We hebben jaren geleden onze ‘huiskamer’ Lokaal+ opgericht om verbinding te maken met de buurt. Ouderen komen daar langs terwijl onze studenten hen ondersteunen bij activiteiten zoals samen koken en eten. Nu wordt het ook een ontmoetingsplaats voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger.”

Wal en schip

“We richten ons op de groep die net te horen heeft gekregen dat ze met dementie te maken hebben. Zij vallen vaak tussen wal en schip. Ze zijn nog goed genoeg om zelfstandig te wonen, maar hebben wel al wat steun en structuur nodig. Ze willen nog betekenis geven aan hun leven.” 

Nuttig en waardevol

“We kijken naar wat mensen met dementie wel kunnen. Ze vinden het leuk om mee te doen in een betekenisvolle omgeving. Daardoor voelen ze zich nuttig en waardevol. Het geeft ze ook houvast. Als ze zo lang mogelijk bepaalde structuren kunnen volgen, dan gedijen ze het beste. Dat hebben we van andere projecten geleerd.” Ze kunnen onder andere helpen in de kantine, met de administratie of bij de technische dienst.

Programma

“We hebben ook een programma ontwikkeld zodat we vaste structuren aanbieden. We doen bijvoorbeeld dingen met bewegen en muziek. We hebben hier in de school veel mogelijkheden. Zo komt een sportdocent in de ochtend, maken we samen de lunch en sluit een muziekdocent de ochtend af.”

Praktijkervaring

“Voor de studenten is het hartstikke goed om op deze manier praktijkervaring op te doen in het begeleiden van mensen met dementie en hun naasten. Ze ontwikkelen vaardigheden die ze kunnen gebruiken in hun andere stages. Het maakt ze meer competent voor het uiteindelijke beroep dat ze gaan uitoefenen. Het streven is dat een student en een deelnemer als maatjes aan elkaar worden gekoppeld.”

Handreiking

In het land zijn er al diverse DemenTalent-projecten opgestart. “We hebben veel locaties bezocht zodat we het wiel niet opnieuw uitvinden. Ook krijgen we ondersteuning van zorginnovatiebureau DAZ. We zijn het tweede ROC dat meedoet met dit initiatief. Uiteindelijk willen we een handreiking schrijven voor andere ROC’s in Nederland.”

Mantelzorgers

De pilot moet nog beginnen. “Twee mannen hebben al aangegeven dat ze klusjes willen doen in de school. Daarnaast is er ook aandacht voor de mantelzorgers. We willen hen ondersteunen en met andere lotgenoten in contact brengen.” 

Kracht

“De mensen met dementie komen weer in hun eigen kracht te staan. Ze worden niet behandeld alsof ze niets meer kunnen. Ze leren de studenten dingen. De studenten leren op hun beurt op een andere manier over dementie. Dat vind ik heel mooi: de jongere die aan het begin van zijn carrière staat leert van de oudere die zo nog een belangrijke rol speelt in de maatschappij.” 

Na het beoordelen van de aanvraag voor financiële hulp, heeft het Oranje Fonds besloten het project met € 15.000,= te steunen. 

Meer informatie over DemenTalent.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

NB logo's.png

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte