Richtlijnen

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende projecten. Het kan gaan om investeringen in bijvoorbeeld een buurt- of opvanghuis maar ook om activiteiten voor jongeren, migranten, of ouderen. Sommige dingen doen we niet. Daar willen we duidelijk in zijn.

Algemene Bepalingen

In onze Algemene Bepalingen kunt u precies nalezen wat wij van u verwachten.

De volgende zaken steunt het Oranje Fonds niet:

 • kortdurende en eendaagse activiteiten;
 • projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur;
 • projecten gericht op het milieu;
 • activiteiten die plaatsvinden buiten het Koninkrijk der Nederlanden;
 • projecten die (mede) gericht zijn op religieuze doelstellingen;
 • activiteiten die puur zijn gericht op bevordering van sport & spel;
 • bijdragen voor individuen;
 • aankoop of nieuwbouw van huisvesting;
 • normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke).

Verder geldt het volgende:

 • Wij vergoeden geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt bij ons alleen financiering vooraf aanvragen;
 • Alleen officiële stichtingen of verenigingen kunnen een bijdrage voor apparatuur, inventaris of gebouwen (zogenaamde ‘investeringskosten’) krijgen;
 • Een informele vereniging kan ook voor een bijdrage in aanmerking komen, maar alleen voor activiteiten;
 • Het Oranje Fonds is terughoudend met bijdragen voor goederen en inrichtingskosten aan professionele organisaties. We vinden dat deze horen tot de normale bedrijfsvoering en exploitatie van deze organisaties. Voor vrijwilligersorganisaties geldt deze regel minder.

Ontmoetingsruimtes

Doet u een aanvraag voor een ontmoetingsruimte of gemeenschaps-accommodatie? Bekijk dan de specifieke Richtlijnen voor Ontmoetingsruimtes.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over uw aanvraag? Het Oranje Fonds is tijdens kantooruren bereikbaar op: tel. 030-6564524.