Bestuur en commissies

Om zo transparant en deskundig mogelijk te werken, heeft het Oranje Fonds naast een professioneel bureau ook een bestuur en verschillende commissies.

Organogram

organogram2016_2.gif

Taken van het bestuur

Het bestuur is het hoogste orgaan binnen het Oranje Fonds. De taken bestaan uit: 

  • bepalen van het algemene beleid van de stichting;
  • toezicht op het beheer van de organisatie;
  • vaststelling van het bestedingsbeleid, de begroting en de jaarrekening.

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, voor een maximale termijn van tweemaal vier jaar. Volgens de statuten kan het bestuur besluiten in bijzondere gevallen een bestuurslid te benoemen voor een derde termijn. Bekijk hier de nevenfuncties van de directeur en het bestuur.

Bestuur Oranje Fonds

drs. D.A. Benschop (voorzitter)
Vice-President Non-Operated Ventures, Shell International
tot 01-07-2020*

mr. B.L.J.M. Beerkens (penningmeester)
CFO SHV Holdings
tot 01-07-2017*

prof. dr. R.J.M. Dassen (plaatsvervangend penningmeester)
Vice Chairman Executive Board Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.
tot 01-01-2019

prof. dr. G.B.M. Engbersen (plaatsvervangend voorzitter)
Raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), hoogleraar Algemene Sociologie en onderzoeksdirecteur afdeling sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
tot 30-06-2018

mr. P. C. van Hoeken
Member Executive Board/Chief Risk Officer Coöperatieve Rabobank U.A.
tot 01-06-2021*

prof. dr. K. Putters
Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
tot 10-10-2020*

J.H. Raymann
Cabaretier/presentator
tot 01-01-2019*

P.A.C.M. van der Velden
Voorzitter Coöperatie Werk en Vakmanschap u.a.
tot 30-06-2019

(* Herbenoembaar voor tweede termijn)

Auditcommissie
De auditcommissie heeft als taken om het bestuur te adviseren over het financiële beleid van het Oranje Fonds, het opstellen van doelstellingen voor het vermogensbeheer en bewaking van de resultaten van het vermogensbeheer.

prof. dr. R.J.M. Dassen (voorzitter)
mr. B.L.J.M. Beerkens
mr. P. C. van Hoeken

Prijzencommissie
Deze commissie stelt onder meer de winnaars vast van de Appeltjes van Oranje en de Tom Sebastiaan Gans Prijs.

prof. dr. G.B.M. Engbersen (voorzitter)
verdere samenstelling ad hoc.

Remuneratiecommissie

Deze commissie beoordeelt het functioneren van de directeur van het Oranje Fonds.

drs. D.A. Benschop (voorzitter)
P.A.C.M. van der Velden