Bestuur en commissies

Om zo transparant en deskundig mogelijk te werken, heeft het Oranje Fonds naast een professioneel bureau ook een bestuur en verschillende commissies.

Taken van het bestuur

Het bestuur is het hoogste orgaan binnen het Oranje Fonds. De taken bestaan uit: 

  • bepalen van het algemene beleid van de stichting;
  • toezicht op het beheer van de organisatie;
  • vaststelling van het bestedingsbeleid, de begroting en de jaarrekening.

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, voor een maximale termijn van tweemaal vier jaar. Volgens de statuten kan het bestuur besluiten in bijzondere gevallen een bestuurslid te benoemen voor een derde termijn. Bekijk de nevenfuncties van de directeur en het bestuur.

Bestuur Oranje Fonds

drs. D.A. Benschop (voorzitter)
President & CEO Royal Schiphol Group N.V.
tot 01-07-2020*

mr. B.L.J.M. Beerkens (penningmeester)
CEO COFRA Holding A.G.
tot 01-07-2021

mr. P.C. van Hoeken
Member Executive Board/Chief Risk Officer Coöperatieve Rabobank U.A.
tot 01-06-2021*

prof. dr. K. Putters (plaatsvervangend voorzitter)
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
tot 10-10-2020*

J.H. Raymann
Cabaretier/presentator
tot 01-01-2023

drs. J. Goewie
Community Director, European Venture Philanthropy Association
tot 01-06-2022*

prof. dr. Halleh Ghorashi
Hoogleraar Diversiteit en Integratie, Vrije Universiteit Amsterdam
tot 01-11-2022*

J. de Kreij, RA, CMA (plaatsvervangend penningmeester)
Voormalig vice-voorzitter en CFO van Koninklijke Vopak N.V.
tot 01-05-2023*

(*herbenoembaar voor tweede termijn)

Auditcommissie

De auditcommissie heeft als taken om het bestuur te adviseren over het financiële beleid van het Oranje Fonds, het opstellen van doelstellingen voor het vermogensbeheer en bewaking van de resultaten van het vermogensbeheer:
mr. B.L.J.M. Beerkens (voorzitter)
mr. P.C. van Hoeken
J. de Kreij

Prijzencommissie

Deze commissie stelt onder meer de winnaars vast van de Appeltjes van Oranje en de Tom Sebastiaan Gans Prijs:
mr. P.C. van Hoeken

Remuneratiecommissie

Deze commissie beoordeelt het functioneren van de directeur van het Oranje Fonds:
drs. D.A. Benschop (voorzitter)
P.A.C.M. van der Velden
mr. B.L.J.M. Beerkens