Nevenfuncties directeur en bestuursleden

Directeur:

de heer drs. P. Douwes, per 1 juni 2017

 • Bestuurslid Algemene Loterij Nederland
 • Voorzitter (interim) Goede Doelen Platform

Bestuur:

de heer drs. D.A. Benschop (voorzitter)

 • Voorzitter Raad van Toezicht The Hague Institute for Global Justice
 • Lid bestuur Stichting Dr J.M. den Uyl-lezing

de heer mr. B.L.J.M. Beerkens (penningmeester)

 • Lid van de Raad van Toezicht van Goedland N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Verder International B.V.
 • Bestuurslid Board of Founding Friends van United World Colleges NL

mevrouw mr. P. C. van Hoeken

 • Member Supervisory Board and Audit & Risk Cte Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank)
 • Member North America Board of Directors Utrecht-America Holdings, Inc.
 • Member North America Board Risk Committee Utrecht-America Holdings, Inc.
 • Member Advisory Board Amsterdam Institute of Finance
 • Chief Risk Officer Intertrust N.V.

de heer prof. dr. K. Putters

 • Bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid curatorium Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Management Centrum VNO-NCW De Baak, (Noordwijk/Driebergen), lid curatorium
 • Museum Catharijneconvent, lid Raad van Toezicht
 • Member Scientific Committee European Health Management Association
 • Voorzitter Programma Effectief Werken in de Jeugdzorg van ZonMw
 • Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Voorzitter curatorium Den Uyl leerstoel, Universiteit van Amsterdam
 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER)

de heer J.H. Raymann

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Right About Now
 • Bestuurslid van het P.I.E.T.-fonds (Nederland en Suriname)
 • Bestuurslid van de Netwerk vereniging Dat Ding Van Ons
 • Bestuurslid van de Stichting Zorgen voor hoop (Suriname)

mevrouw J. Goewie

 • Lid van European Young Leaders 40 under 40
 • Medeoprichter FA-SE Benelux (Financing Agency for Social Entrepreneurship) 
 • Voorzitter raad van bestuur YoungAfrica Foundation
 • Expert/columnist “De Dikke Blauwe” over impact investering

mevrouw H. Ghorashi

 • Adviseur COA en Vluchtelingenwerk Nederland
 • Bestuurslid Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) 
 • Bestuurslid Expertisecentrum Diversiteitsbeleid ECHO 
 • Lid Raad van Toezicht Movisie
 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER)

de heer J. de Kreij

 • Commissaris bij Boskalis, Corbion en TomTom
 • Lid Advisory Council YGroup companies
 • Officier in de orde van Oranje Nassau

mevrouw ir. C.E.G. van Gennip

 • INSEAD Board of Directors