Nevenfuncties directeur en bestuursleden

Directeur:

de heer ir. R.C. van der Giessen

 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landgoed De Reehorst Driebergen
 • lid Raad van Toezicht Stichting Grondbeheer BD-Landbouw
 • lid Raad van Commissarissen BOEi BV, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed
 • penningmeester Stichting The Hague Club
 • bestuurslid Stichting ALN (Aanwending Loterijgelden Nederland)
 • bestuurslid Stichting Kansspelbelangen NOC*NSF-ALN
 • lid Adviesraad Form International

Bestuur:

de heer drs. D.A. Benschop (voorzitter)

 • Voorzitter Raad van Toezicht The Hague Institute for Global Justice
 • Lid bestuur Stichting Dr J.M. den Uyl-lezing

de heer mr. B.L.J.M. Beerkens (penningmeester)

 • voorzitter Investment Committee NPM Capital
 • lid van de Raad van Toezicht van Goedland N.V.
 • lid van de Raad van Toezicht van Benteler Group
 • lid van de Adviesraad Verder Industries B.V.
 • bestuurslid Board of Founding Friends van United World Colleges NL
 • Bestuurslid Janivo Holding B.V.

mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten

 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
 • Voorzitter Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk
 • Voorzitter CDA Bestuurdersvereniging en CDA Talenten Scouting
 • Voorzitter Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland

de heer prof. dr. R.J.M. Dassen RA

 • hoogleraar Accountantscontrole, faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde VU Amsterdam
 • lid hoofdredactie Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)
 • lid Limburgforum van provincie Limburg

de heer prof. dr. G.B.M. Engbersen

 • lid Sociaal-wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
 • gekozen lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
 • correspondent Nederland voor het Continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) voor de OECD
 • gekozen lid Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • lid Algemeen Bestuur van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • lid Comité van Aanbeveling van Resto VanHarte

de heer prof. dr. K. Putters

 • Bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid curatorium Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Management Centrum VNO-NCW De Baak, (Noordwijk/Driebergen), lid curatorium
 • Museum Catharijneconvent, lid Raad van Toezicht
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ
 • Member Scientific Committee European Health Management Association
 • Voorzitter Programma Effectief Werken in de Jeugdzorg van ZonMw
 • Lid Programmaraad Langdurende zorg van Vilans
 • Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Voorzitter Raad van Advies Sociaal Domein, Gemeente Rotterdam
 • Voorzitter curatorium Den Uyl leerstoel, Universiteit van Amsterdam

de heer J.H. Raymann

 • lid Raad van Toezicht Stichting Right About Now
 • Bestuurslid van het P.I.E.T.-fonds (Nederland en Suriname)
 • Bestuurslid van de Netwerk vereniging Dat Ding Van Ons
 • Bestuurslid van de Stichting Zorgen voor hoop (Suriname)

de heer P.A.C.M. van der Velden

 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Amarant Groep
 • voorzitter Leergeld Nederland
 • lid van het Kapittel voor de Civiele Orden
 • plaatsvervangend lid van de lokale en regionale overheden van de Raad van Europa