Nevenfuncties directeur en bestuursleden

Directeur:

de heer drs. P. Douwes

per 1 juni 2017

Bestuur:

de heer drs. D.A. Benschop (voorzitter)

 • Voorzitter Raad van Toezicht The Hague Institute for Global Justice
 • Lid bestuur Stichting Dr J.M. den Uyl-lezing

de heer mr. B.L.J.M. Beerkens (penningmeester)

 • lid van de Raad van Toezicht van Goedland N.V.
 • lid Raad van Commissarissen Verder International B.V.
 • bestuurslid Board of Founding Friends van United World Colleges NL

mevrouw mr. P. C. van Hoeken

 • Member Supervisory Board and Audit & Risk Cte Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB Bank)
 • Member North America Board of Directors Utrecht-America Holdings, Inc.
 • Member North America Board Risk Committee Utrecht-America Holdings, Inc.
 • Member Advisory Board Amsterdam Institute of Finance

de heer prof. dr. K. Putters

 • Bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid curatorium Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Management Centrum VNO-NCW De Baak, (Noordwijk/Driebergen), lid curatorium
 • Museum Catharijneconvent, lid Raad van Toezicht
 • Member Scientific Committee European Health Management Association
 • Voorzitter Programma Effectief Werken in de Jeugdzorg van ZonMw
 • Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Voorzitter curatorium Den Uyl leerstoel, Universiteit van Amsterdam
 • Kroonlid SER

de heer J.H. Raymann

 • lid Raad van Toezicht Stichting Right About Now
 • Bestuurslid van het P.I.E.T.-fonds (Nederland en Suriname)
 • Bestuurslid van de Netwerk vereniging Dat Ding Van Ons
 • Bestuurslid van de Stichting Zorgen voor hoop (Suriname)

de heer P.A.C.M. van der Velden

 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Amarant Groep
 • voorzitter Leergeld Nederland
 • lid van het Kapittel voor de Civiele Orden
 • plaatsvervangend lid van de lokale en regionale overheden van de Raad van Europa

mevrouw J. Goewie

 • lid van European Young Leaders 40 under 40
 • medeoprichter FA-SE Benelux (Financing Agency for Social Entrepreneurship) 
 • voorzitter raad van bestuur YoungAfrica Foundation
 • expert/columnist “De Dikke Blauwe” over impact investering