Nevenfuncties directeur en bestuursleden

Bestuur:

Mevrouw drs. T. van Ark (voorzitter)

 • Lid van Staatscommissie Demografie (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Centraal (bezoldigd) 
 • Lid van Raad van Commissarissen Tulip BV (bezoldigd) 
 • Lid bestuur Verburg Charity Foundation (onbezoldigd)
 • Voorzitter onafhankelijke deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugdzorg (bezoldigd)
 • Voorzitter Federatie Landbouw en Zorg (bezoldigd)

De heer J.P. de Kreij

 • Commissaris ASML, voorzitter Audit Committee en lid Remuneratie Committee (bezoldigd) 
 • Commissaris Boskalis en voorzitter Audit Committee, lid ESG Committee (bezoldigd)
 • Voorzitter VEUO (Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen) (bezoldigd)
 • Vicevoorzitter RvC TomTom en voorzitter Audit Committee (bezoldigd)
 • Vicevoorzitter RvC Wolters Kluwer en voorzitter Audit Committe (bezoldigd)
 • Bestuurder Stichting Preferente aandelen Philips (bezoldigd)
 • Penningmeester bestuur Stichting Maliebaan 18 (onbezoldigd)

Mevrouw mr. P.C. van Hoeken

 • Commissaris, lid RvC Audit commissie, voorzitter RvC Risk & Compliance commissie van Nordea Bank Group (bezoldigd)
 • Voorzitter Adviescommissie Kredietcommissie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bezoldigd)
 • Lid Toetsingscommissie Donaties van Universiteit Leiden (onbezoldigd)
 • Commissaris van de Volksbank, lid RvC Audit commissie, voorzitter RvC Risk & Compliance commissie (bezoldigd)
 • Lid Bestuur Stichting for the holding and admin of shares of Shell under the employee shareplans (bezoldigd)

De heer prof. dr. K. Putters

 • Universiteitshoogleraar Brede Welvaart, Tilburg University (bezoldigd)
 • Lid Bestuur Nationaal Comité 4 en 5 mei (onbezoldigd)
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad NWO (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Nationale Jeugdraad (onbezoldigd)
 • Lid Adviesraad Instituties van open samenlevingen, Universiteit Utrecht (onbezoldigd)
 • Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Hardinxveld-Giessendam (onbezoldigd)
 • lid Raad van Advies Fonds GAK (onbezoldigd)

Mevrouw drs. J. Goewie

 • Bestuurder INUKA (bezoldigd)
 • Bestuurder Faircasso (bezoldigd)
 • Bestuur Ashoka (onbezoldigd)

Mevrouw drs. S.A. Jetten

 • Lid bestuur STAK (onbezoldigd)
 • Vicevoorzitter bestuur ALN (onbezoldigd)
 • Secretaris bestuur Stichting Maliebaan 18 (onbezoldigd)

Mevrouw prof.dr. H. Ghorashi

 • Lid Raad van Toezicht Movisie (bezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Opvang en Integratie, VluchtelingenWerk Nederland (onbezoldigd)
 • Kroonlid van de SER (bezoldigd)
 • Lid Wetenschappelijke adviesraad Volksgezondheid (bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies SER Topvrouwen (onbezoldigd)
 • Lid van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme (bezoldigd)
 • Voorzitter Wetenschapscommissie NIAS (bezoldigd)

De heer drs. J. van den Berg, MBA

 • Voorzitter RvC MyTomorrows (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Diabetesfonds (onbezoldigd)
 • Adviseur Ministry of Health of Singapore (bezoldigd)
 • Principal bij het Joep Lange Instituut (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Advies Lenard and Lenard (bezoldigd)

  Mevrouw prof. dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee

  • Bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is bij de afdeling Organisatiewetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (onbezoldigd)

  Drs. I. Abdelmoula

  • Voorzitter Young Leaders Community (onbezoldigd)
  • Lid expertgroep Gelijke Kansen Alliantie (onbezoldigd)