Samenwerkingsfonds Zeeuws Heldenfonds

Projecten in Zeeland steunen die ervoor zorgen dat de provincie sociaal en leefbaar blijft. Dat doet het Samenwerkingsfonds Zeeuws Heldenfonds. Het samenwerkingsfonds werd samen met de Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten in 2018 ingericht. 

Actieve inwoners
Het fonds geeft Zeeuwse sociale initiatieven een steuntje in de rug met als doel Zeeuwen te stimuleren om samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Voor de oprichters van het fonds zijn een aantal thema’s extra belangrijk:

  • Het verlenen van zorg door mantelzorgers of andere vrijwilligers.
  • Het leefbaar houden van kleine kernen.
  • Het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ongeacht de sociaal-economische status.
  • Het mogelijk maken dat iedereen onderwijs kan volgen en werk kan vinden.

Tussen 2018 en 2020 werden 85 aanvragen ingediend en waren er 38 toekenningen aan projecten die bijdragen aan een sociaal en leefbaar Zeeland. We hebben de resultaten van het fonds voor jou op een rijtje gezet. Bekijk de resultaten:

Bekijk de preview

Verbinding

Projecten komen in aanmerking voor een bijdrage als zij passen binnen de kaders van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds. Het gaat om sociale initiatieven die gericht zijn op verbinding. 

Deze projecten kregen steun van het Zeeuws Heldenfonds

Aanvraag

We hopen dat het fonds ervoor zorgt dat meer Zeeuwse organisaties die aan onze doelstellingen voldoen financiële steun aanvragen. Organisaties die een beroep willen doen op het Zeeuws Heldenfonds kunnen bij ons een aanvraag indienen. Tot en met 31 december 2024 is er geld beschikbaar. 

Aanvraag indienen