VN Decennium Sociaal

Het Oranje Fonds zette met hulp van het Ministerie van SZW het Oranje Fonds op Naam VN Decennium Sociaal op, in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Inmiddels is het budget van dit speciale fonds besteed. Het is wel mogelijk een reguliere aanvraag in te dienen.

Met dit speciale fonds steunden wij sociale initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn die bijdragen aan de empowerment en inclusie van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst. Het gaat om mensen die zelf of waarvan hun (voor)ouders afkomstig zijn uit Kaapverdië, Suriname, Caribisch Nederland (BES eilanden), Curaçao, Aruba, Sint Maarten of sub-Sahara Afrika. 

Doel van het fonds

Het VN Decennium Sociaal steunde sociale projecten die zich richten op het maken van verbinding tussen mensen van Afrikaanse en niet-Afrikaanse afkomst, waarbij uitsluitingsmechanismen zoals, stereotype beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en racisme worden geadresseerd. 

Ook initiatieven met een focus op emancipatie, verschillende generaties, man-vrouw verhoudingen of kwesties rond seksuele diversiteit binnen de doelgroep van mensen van Afrikaanse afkomst vielen binnen de criteria.

Overzicht van gesteunde projecten

Achtergrond

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benaderde zowel het Prins Bernhard Cultuurfonds als het Oranje Fonds voor het inrichten van een Fonds op naam dat aansloot bij het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Beide fondsen hebben een brede doelstelling, zijn in het gehele Koninkrijk werkzaam en hebben een infrastructuur om zowel kleinschalige als grote projecten te kunnen beoordelen en te ondersteunen. Door bij beide Fondsen een fonds op naam in te richten kunnen zowel sociale als culturele en kunstzinnige initiatieven ondersteund worden. Daarom VN Decennium Fonds Sociaal (Oranje Fonds) en VN Decennium Fonds Cultuur (Prins Bernhard Cultuurfonds).

In ons Magazine Oranje staat een mooi artikel over wat VN Decennium Sociaal kan betekenen, bijvoorbeeld voor Stichting Blocks.

Lees dit artikel

Meer informatie?

Heb je advies nodig? Neem gerust contact op met een van onze projectadviseurs. Maayke Botman (maayke.botman@oranjefonds.nl of 030- 6564524) of Melissa Evora (melissa.evora@oranjefonds.nl of 030-2339343) helpt je graag.

Interessante links:
Q&A VN Decennium Sociaal
Prins Bernhard Cultuur Fonds
Website africandescent.nl
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Presentatie VN Decennium Sociaal