De Verschilmakers: Jong-Sociaal-Oranje

Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren. Dat doen wij in het programma De Verschilmakers. We bieden 25 organisaties die hun huidige vrijwilligersbestand willen verjongen, drie jaar lang intensieve ondersteuning en begeleiding. Zodat zij nog meer en beter in staat zijn jonge vrijwilligers aan zich te binden. Zo creëren we nieuwe generaties vrijwilligers en sociaal initiatiefnemers. Echte Verschilmakers. Jong, sociaal en oranje.

 

placeholder

Aanleiding programma

Het is voor veel organisaties lastig om jonge vrijwilligers aan zich te binden of te behouden. Het afgelopen jaar is het extra duidelijk geworden waarom het belangrijk is om zowel jonge als oudere vrijwilligers te hebben. Vanwege de coronacrisis konden veel ouderen zich niet inzetten voor hun organisaties, terwijl hulp juist hard nodig was om de activiteiten voort te kunnen zetten. 

Om dit probleem aan te pakken onderzoeken we aan het begin van het programma hoe organisaties jonge vrijwilligers aan zich kunnen verbinden. Daarnaast kijken we hoe organisaties zich verder kunnen ontwikkelen en daarbij meer ruimte kunnen creëren voor jongeren. 


Het programma

Met De Verschilmakers ondersteunen we 25 lokale sociale initiatieven die graag meer jonge vrijwilligers aan hun organisatie willen verbinden. Door onze praktische en financiële steun zijn ze in staat jonge vrijwilligers te werven, te begeleiden en te behouden. Cello is het bewijs. De zorgorganisatie is na het eerste jaar van 52 naar 88 jonge vrijwilligers gegaan. 

Samen met onder andere  kennispartners werken we aan de volgende doelstellingen:

  • Jongeren betrekken om zo de organisatie te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. 
  • Het betrekken van jongeren als vrijwilligers met als doel een vrijwilligersgroep te creëren met zowel jonge als oudere vrijwilligers.
  • Voor een aantal organisaties is het een doel om de vrijwilligers te betrekken bij hun organisatie: richting het ‘voor en door’ principe.

Wat bieden we?

  • Financiële steun
  • Kennis en expertise
  • Netwerken en samenwerking

Het programma bestaat, naast financiële ondersteuning voor ontwikkeluren (maximaal € 35.000,= per jaar), onder meer uit werksessies, netwerkbijeenkomsten en individuele coaching en begeleiding. 

Kennis overdragen

Nadat de 25 organisaties hun eigen organisatie hebben versterkt, dragen zij tijdens het programma hun kennis over aan vijf andere organisaties op buurt- en wijkniveau. Dat gebeurt via de zogenoemde train-de-trainer methodiek. Zo ontstaat een olievlek die ervoor zorgt dat steeds meer organisaties ertoe in staat zijn jonge vrijwilligers te betrekken.

Deelnemende organisaties

We hebben 25 organisaties geselecteerd die meedoen aan het programma De Verschilmakers.

Dit zijn onze deelnemers!

Geografische spreiding van de deelnemers 

Maatschappelijke diensttijd

De Verschilmakers is een programma in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT). Jongeren die meedoen ontdekken hun talenten terwijl ze tegelijkertijd vrijwillig iets goeds doen voor een ander. De MDT is een samenwerking van het Rijk, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De financiering van het programma De Verschilmakers wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer weten? Neem gerust contact op met:

Hulp is nu harder nodig dan ooit

Onze samenleving is in de kern geraakt. Het raakt iedereen en vooral de mensen die kwetsbaar zijn. Het Oranje Fonds moet en wil er voor hen zijn, juist nu. Help je mee?

Doneer nu