Overijssels Noaberschapsfonds

De Provincie Overijssel verleende op 10 december 2014 een subsidie van 1 miljoen Euro aan het Oranje Fonds voor het Overijssels Noaberschapsfonds. Hiermee zal het Oranje Fonds in de komende tien jaar grote en kleine maatschappelijke initiatieven in de provincie Overijssel financieren.

De subsidie vloeit voort uit een speciaal budget om het sociaal flankerend beleid rond de kerntaken van de provincie vorm te geven. Voor dit budget is in 2011 door drie statenleden een motie ingediend wat resulteerde in een populaire regeling waarop tientallen grote en kleine maatschappelijke organisaties in Overijssel een beroep deden. Met het Overijssels Noaberschapsfonds wordt hier bij het Oranje Fonds een duurzaam vervolg aan gegeven.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: ‘Het Oranje Fonds is zeer verheugd met deze subsidie van de provincie Overijssel. Organisaties uit Overijssel zijn verhoudingsgewijs bescheiden voor wat betreft aanvragen bij het Oranje Fonds. Met het Overijssels Noaberschapsfonds hopen we in de komende jaren zeker tweehonderd initiatieven te kunnen steunen. Bovenal hopen we dat meer organisaties die aan de doelstellingen van het Oranje Fonds voldoen, een beroep op de financieringsmogelijkheden gaan doen.’

Organisaties uit de provincie Overijssel kunnen gebruik maken van de reguliere aanvraagprocedures van het Oranje Fonds. U hoeft dus geen aparte formulieren hiervoor te gebruiken, wel zo makkelijk! Indien uw aanvraag aan alle reguliere criteria voldoet en er een toekenning wordt toegezegd, kunnen we dit toekennen uit het Overijssels Noaberschapsfonds of uit het algemene budget van het Oranje Fonds.

Foto: Gedeputeerde Boerman en Statenleden Marjan van der Bent (ChristenUnie), Yvonne Nijhof (CDA) en Wim Dalhuisen (PvdA) stonden aan de wieg van het Overijssels Noaberschapsfonds.

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2015 Stichting Hart voor Zwolle 1e projectjaar: Hart voor Zwolle 5.000,00
2015 Wijkvereniging W.V.F. Stinskracht 5.000,00
2015 VOEDSELBANKEN.NL Raalte e.o. de start van een voedselbank in Raalte e.o. 5.000,00
2015 Stichting Hart voor Zwolle 2e projectjaar: Hart voor Zwolle 5.000,00
2015 Stichting Diaconaal Platform Enschede Schuldhulpmaatje 2.500,00
2015 Stichting de Gift City 1e projectjaar: De Gift City 3.250,00
2015 Ootmarsumse Petanque Club La Montagne opslag- en toiletunit 1.750,00
2015 Stichting Boodschappen Bus Vechtdal Aanschaf nieuwe bus 5.000,00
2015 Stichting Dorpsraad Saasveld buurtproatavonden 3.000,00
2015 Stichting de Zwolse Uitdaging 1e projectjaar: Zwolse Uitdaging 5.000,00
2015 Stichting Hadassa Hoeve Werken voor je eigen zorg
2015 Stichting Hospice Zwolle kosten van de coördinatoren in 2015 5.000,00
2015 Protestants Christelijke Stichting Woon- en Zorgcentrum de Vriezenhof Beweeg en Beleeftuin De Vriezenhof 5.000,00
2015 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg 1e projectjaar: project 'respijtzorg en ontmoeting voor jong dementerenden' 5.000,00
2015 Wijkvereniging Rondom de Brink Uitbreiding/vernieuwing van de keuken van het Wijkcentrum 2.000,00
2015 Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal de aanschaf van machines en gereedschap 5.000,00
2015 Stichting Eschhoes Vasse Project Samen naar Buiten 5.000,00
2015 Stichting Beheer Onroerend Goed Multi Functionele Accommodaties Tilligte uitbreiding van de multifunctionele accommodatie 5.000,00
2015 Stichting Landstede Welzijn Beursvloer 2.500,00
2015 Stichting Multifunctionele Accommodatie de bouw van een compleet nieuwe accommodatie te Boekelo 5.000,00
2015 Voetbalvereniging Rood-Zwart Noaberschapshoes - Spil in de Deldense gemeenschap 5.000,00
2015 Stichting Timpaan Welzijn inrichting de Buze 5.000,00
2015 Stichting Dorpshuis De Slinger de inrichting van Dorpshuis De Slinger 5.000,00