Geld aanvragen

Uw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. U ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar: hoe komt u aan voldoende geld of subsidie voor deze nieuwe of extra activiteiten? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

  • Onze algemene bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.
  • Ook hogere bedragen zijn in bepaalde gevallen mogelijk.
  • Algemene aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend.
  • Organisaties kunnen meerdere keren een algemene aanvraag indienen, er is geen limiet, als het maar goede projecten betreft.

Richtlijnen
Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan zeer uiteenlopende projecten. Maar let op: sommige dingen doen we niet. Daar willen we duidelijk in zijn. Het Oranje Fonds steunt bijvoorbeeld geen projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur. We geven geen bijdragen voor individuen. Ook vergoeden we geen kosten die al zijn gemaakt. 

  • De quickscan geeft u een eerste indicatie of uw initiatief in aanmerking komt voor ondersteuning.
  • Daarnaast raden we u aan de richtlijnen goed door te nemen.

Programma’s
Het Oranje Fonds wil bepaalde ontwikkelingen in de samenleving zelf actief stimuleren. Dit doen we met programma’s waarbij we bijzondere budgetten beschikbaar stellen. Sluit uw initiatief aan bij een van onze programma's? Dan kunt u een beroep doen op zo'n bijzonder budget. Heeft u een initiatief dat binnen een inmiddels afgelopen programma valt? Vraag dan een bijdrage aan vanuit ons algemene budget.

Beoordeling
Op basis van uw aanvraagformulier, eventuele bijlagen en soms een projectbezoek, schrijven we een advies. Dit wordt tijdens een tweewekelijks overleg besproken met alle adviseurs. Als het advies gedeeld wordt én het bedrag lager is dan € 50.000,= ontvangt u een beslissingsbrief met overeenkomst. Bedragen hoger dan € 50.000,= bespreekt het Management Team. Bij bedragen hoger dan € 150.000,= is een besluit van het bestuur noodzakelijk. Bij een negatief advies stellen we u direct in kennis. Tussen ontvangst (vergezeld van alle benodigde stukken) en in behandeling nemen, liggen gemiddeld zes tot acht weken. De besluitvormingstijd is o.a. afhankelijk van de complexiteit en de volledigheid van de gestuurde informatie.
Lees meer

Publiciteit
Als u een financiële bijdrage ontvangt, of gaat ontvangen, zijn er een aantal aandachtspunten. Om uw project tot een succes te maken kan bijvoorbeeld publiciteit een handig hulpmiddel zijn. We hebben hier een aantal richtlijnen voor opgesteld. Ook krijgt u tips om een persbericht en publiciteitsplan te schrijven en kunt u onze logo's downloaden.
Lees meer 

Afwikkeling
Uiteraard vragen we u om een verantwoording over de gemaakte kosten. Dat doet u met de formulieren onder Verantwoording en evaluatie. Bent u het niet eens met de beslissing, bekijk dan de informatie over een eventuele heroverweging.

Oranje Fonds: Brengt ons bij elkaar
In onderstaande korte film (5 min) krijgt u een eerste indruk van het werkgebied van het Oranje Fonds en de gang van zaken rondom de aanvraagprocedure.

Meer weten?
In onze richtlijnen kunt u precies nalezen wat wij van u verwachten. Heeft u nog vragen over uw aanvraag? Belt u met het Oranje Fonds, tijdens kantooruren, T 030 6564524.