De projectcheck

Onze projectcheck geeft u snel een indicatie of u een aanvraag bij het Oranje Fonds kunt doen.

Lees ook onze algemene criteria voor het indienen van een algemene (reguliere) aanvraag.
LET OP: voor onze campagnes NLdoet en Burendag gelden andere richtlijnen.

Alleen organisatie die gevestigd zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen aanvragen indienen, bij onze adviseurs op een van de eilanden. Ga naar www.samenwerkendefondsen.org voor nadere informatie en het aanvraagformulier.

Het Oranje Fonds financiert alleen initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden. Uw aanvraag komt helaas niet voor financiering door het Oranje Fonds in aanmerking.

Het Oranje Fonds ondersteunt maatschappelijke organisaties, zowel in formeel als informeel verband. Bedrijven komen niet voor financiering door het Oranje Fonds in aanmerking. Bedrijven die een bepaald budget willen inzetten voor sociale doelen helpen we graag dat duurzaam te besteden. Uw bedrijf kan een samenwerkingsovereenkomst aangaan met het Oranje Fonds. We bespreken graag de specifieke invulling en wensen van uw bedrijf in een persoonlijk gesprek. Lees meer

Het Oranje Fonds ondersteunt maatschappelijke organisaties, zowel in formeel als informeel verband. Privepersonen komen niet voor financiering door het Oranje Fonds in aanmerking.

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten in het Koninkrijk der Nederlanden die een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van het Fonds. Zo bevorderen we samen meer betrokkenheid in de samenleving. Onze steun helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Klik hier voor onze missie en onze doelstellingen. Uw initiatief lijkt een andere doelstelling te hebben dan onze doelstellingen. Wij kunnen helaas geen bijdrage leveren aan uw initiatief. Twijfelt u of uw doelstelling op ons werkterrein ligt? Neemt u dan contact met ons op om dit met ons te verkennen.

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten in het Koninkrijk der Nederlanden die een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van het Fonds. Zo bevorderen we samen meer betrokkenheid in de samenleving. Onze steun helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Klik hier voor onze missie en onze doelstellingen. Uw initiatief lijkt een andere doelstelling te hebben dan onze doelstellingen. Wij kunnen helaas geen bijdrage leveren aan uw initiatief. Twijfelt u of uw doelstelling op ons werkterrein ligt? Neemt u dan contact met ons op om dit met ons te verkennen.

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten in het Koninkrijk der Nederlanden die een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van het Fonds. Zo bevorderen we samen meer betrokkenheid in de samenleving. Onze steun helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Klik hier voor onze missie en onze doelstellingen. Uw initiatief lijkt een andere doelstelling te hebben dan onze doelstellingen. Wij kunnen helaas geen bijdrage leveren aan uw initiatief. Twijfelt u of uw doelstelling op ons werkterrein ligt? Neemt u dan contact met ons op om dit met ons te verkennen.

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten in het Koninkrijk der Nederlanden die een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van het Fonds. Zo bevorderen we samen meer betrokkenheid in de samenleving. Onze steun helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Klik hier voor onze missie en onze doelstellingen. Uw initiatief lijkt een andere doelstelling te hebben dan onze doelstellingen. Wij kunnen helaas geen bijdrage leveren aan uw initiatief. Twijfelt u of uw doelstelling op ons werkterrein ligt? Neemt u dan contact met ons op om dit met ons te verkennen.

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten in het Koninkrijk der Nederlanden die een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van het Fonds. Zo bevorderen we samen meer betrokkenheid in de samenleving. Onze steun helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Klik hier voor onze missie en onze doelstellingen. Uw initiatief lijkt een andere doelstelling te hebben dan onze doelstellingen. Wij kunnen helaas geen bijdrage leveren aan uw initiatief. Twijfelt u of uw doelstelling op ons werkterrein ligt? Neemt u dan contact met ons op om dit met ons te verkennen.

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten in het Koninkrijk der Nederlanden die een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van het Fonds. Zo bevorderen we samen meer betrokkenheid in de samenleving. Onze steun helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Klik hier voor onze missie en onze doelstellingen. Uw initiatief lijkt een andere doelstelling te hebben dan onze doelstellingen. Wij kunnen helaas geen bijdrage leveren aan uw initiatief. Twijfelt u of uw doelstelling op ons werkterrein ligt? Neemt u dan contact met ons op om dit met ons te verkennen.

Het Oranje Fonds vindt inrichting van openbare ruimte in beginsel een verantwoordelijkheid van de overheid.

Het Oranje Fonds steunt graag initiatieven die een langdurig effect kunnen hebben op sociale verbindingen in onze samenleving. Dat vraagt gestructureerd contact over een langere periode tussen groepen mensen die elkaar niet van nature al geregeld ontmoeten. Daarom hebben wij ervoor gekozen om eenmalige of kortdurende activiteiten niet te financieren. Hierop zijn twee uitzonderingen: op www.nldoet.nl en www.burendag.nl vindt u meer informatie.

Het Oranje Fonds steunt projecten die de sociale cohesie tussen verschillende groepen duurzaam versterken, dan wel verschillende doelgroepen voor langere tijd met behulp van opeenvolgende activiteiten met elkaar verbinden. Vanwege het recreatieve karakter van vakantieactiviteiten en het gegeven dat vakantieactiviteiten doorgaans kortdurend van aard zijn, hebben wij besloten geen bijdragen te verstrekken ten behoeve van vakantieactiviteiten en bijbehorende investeringen.

Het Oranje Fonds ondersteunt geen fondsenwerving, maar draagt alleen bij aan concrete initiatieven voor een concreet bepaalde doelgroep. U kunt voor uw fondsenwervende activiteiten gebruik maken van onze landelijke collecteweek rondom Koningsdag. We houden u graag hiervan op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief.

Het Oranje Fonds ondersteunt geen losstaande websites, publicaties e.d., aangezien die naar onze mening teveel aanbodgericht en vrijblijvend van opzet zijn om hiervan een duurzaam effect op de sociale cohesie te verwachten.

Projecten die aanbodgericht zijn en binnen het onderwijs plaatsvinden, rekenen wij niet tot het werkterrein van het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds steunt concrete initiatieven voor een concreet bepaalde doelgroep. Wetenschappelijk onderzoek rekenen wij niet tot ons werkterrein.

het Oranje Fonds steunt initiatieven bij het begin of bij een doorontwikkeling. Reguliere activiteiten financieren wij niet. Wij vergoeden geen reguliere kosten of exploitatie. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen wij een bijdrage leveren aan het overbruggen van een tijdelijk gebrek aan financiering. Neemt u in geval van twijfel contact met ons op voordat u een aanvraag in gaat dienen.

Het Oranje Fonds ondersteunt geen initiatieven die al gestart zijn, of die al geruime tijd worden uitgevoerd. Als u een bestaand initiatief dat aan onze criteria voldoet verder wilt ontwikkelen door nieuwe elementen of doelgroepen toe te voegen, dan kunnen wij  voor deze ontwikkelkosten mogelijk een bijdrage geven.  Neemt u in geval van twijfel contact met ons op voordat u een aanvraag in gaat dienen.

Het Oranje Fonds steunt initiatieven die vooral worden uitgevoerd door mensen die zich om niet inzetten voor een ander. Dat betekent dat projecten die voornamelijk door betaalde krachten worden uitgevoerd in beginsel niet voor financiering in aanmerking komen. Een combinatie van betaalde en vrijwillige inzet kan in aanmerking komen voor onze steun, afhankelijk van de taken en de verantwoordelijkheden van beide groepen, en de balans die er tussen beide vormen van inzet is. Inzet van vrijwilligers vraagt veelal ook gedeeltelijk betaalde coördinatie; deze kan voor onze steun in aanmerking komen.

Uw initiatief zou in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door het Oranje Fonds. Als u op basis van de door u gegeven antwoorden en de criteria die u hier heeft gelezen denkt dat uw initiatief op ons werkterrein ligt, gaat u dan naar deze pagina om het aanvraagproces te starten. Wij wensen u veel succes met het schrijven van uw aanvraag. Als u vragen heeft, of uw initiatief toch eerst met ons wilt bespreken, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Uw initiatief zou in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door het Oranje Fonds. Als u op basis van de door u gegeven antwoorden en de criteria die u hier heeft gelezen denkt dat uw initiatief op ons werkterrein ligt, gaat u dan naar deze pagina om het aanvraagproces te starten. Wij wensen u veel succes met het schrijven van uw aanvraag. Als u vragen heeft, of uw initiatief toch eerst met ons wilt bespreken, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.