Zelfbeschikking: Jezelf Kunnen Zijn

Met het programma Zelfbeschikking: Jezelf Kunnen Zijn ondersteunen we initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht gender en seksuele voorkeur zelfstandig eigen keuzes kan maken in opleiding, werk, eigen financiën, kleding, op wie men verliefd wordt en een relatie aangaat, hoe diverse jongens en meiden worden opgevoed, zodat iedereen volwaardig en gelijkwaardig mee kan doen in de samenleving en zijn/haar/hun leven naar eigen inzicht kan invullen. Om daarmee een mentaliteitsverandering teweeg te brengen en initiatieven die hier al mee bezig zijn of hiermee wilden starten te versterken.

Het gaat om diverse belangenorganisaties van vrouwen en/of LHBTIQ+ die hiermee bezig zijn of andere (zelf)organisaties die de dialoog binnen de eigen community over man-vrouw rolpatronen of seksuele diversiteit bespreekbaar willen maken en inzetten op mentaliteitsverandering. Ook brede welzijnsorganisaties die in nauwe samenwerking met belangen- of zelforganisaties dit thema bespreekbaar maken, konden een aanvraag indienen.

Deelnemers

Stichting Oy Vey
Project: Zelfbeschikking – Queer Jewish Joy

Stichting Voice of All Women
Project: Zelfbeschikking is een fundamenteel recht

COC Nederland
Project: Zonder Stempel

Stichting HIMILO
Project: Zelfbeschikking in relatie tot gezinsplanning en ongelijke behandeling

Stichting Sexmatters
Project: Sexmatters Academy (Zelfbeschikking)

We financieren in dit tweejarige programma initiatieven met geld, kennis en een netwerk. Vanuit het programma worden 6 initiatieven gefinancierd. Het gaat om financiering tot maximaal € 35.000 per jaar, voor de duur van 2 jaar (maximaal € 70.000).

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat willen we met het programma bereiken?

We steunen lokale initiatieven die bijdragen aan zelfbeschikking voor iedereen. Door het stimuleren van mentaliteitsverandering binnen organisaties van binnenuit. 

  • We steunen initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van zelfbeschikking over bijvoorbeeld identiteit, relaties, lichaam, opleiding, werk en inkomen, opvoeding.
  • Aanvragers kunnen zich focussen op interventies gericht op empowerment van verschillende doelgroepen zodat zij volwaardig mee kunnen doen, maar ook op interventies die zich juist richten op groepen die de beperkende normen in stand houden.

Wat bieden we de deelnemers?

  • Financiële ondersteuning voor 2 jaar
  • Onze bijdrage kan besteed worden aan het organiseren van bijeenkomsten, trainen van vrijwilligers (intern dan wel extern), coördinatie- en begeleidingskosten, vrijwilligersvergoeding en reiskosten (De bijdrage is niet bedoeld voor exploitatiekosten).
  • Kennis en expertise
  • Startbijeenkomst 
  • 2 uitwisselingsdagen 
  • Netwerken en samenwerking

Meer weten over het bewerkstelligen van ‘verandering van binnenuit’?

Kennisinstituut Movisie heeft een toolbox ontwikkeld waarmee organisaties hun bestaande methodieken kunnen optimaliseren en onderhouden, zodat zij de ‘verandering van binnenuit’ bij de diverse gemeenschappen verder kunnen bevorderen. De informatie en tips komen voort uit honderden wetenschappelijke studies over de thema’s en in het bijzonder over hoe je gendergelijkheid en LHBT-acceptatie bevordert en ‘gender based violence’ vermindert. 

Vragen

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met programma adviseur Maayke Botman via zelfbeschikking@oranjefonds.nl.