Samen families versterken

Samen Families Versterken is ons programma voor sociale initiatieven in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Sociale initiatieven die gelijke kansen voor kinderen en jongeren bevorderen, ouders/verzorgers in kwetsbare omstandigheden ondersteunen en/of armoedeproblemen aanpakken kunnen tot 15 juli een aanvraag doen.

Armoede en onzekerheid over het bestaan zijn grote uitdagingen in de Cariben. Als fondsen kunnen we de problemen niet oplossen, maar we kunnen wel een helpende hand bieden. Met ons driejarig programma schieten we vijftien initiatieven te hulp die gezinnen in kwetsbare omstandigheden op de eilanden ondersteunen. Door het versterken van hun vaardigheden en capaciteiten. 

Organisaties versterken 

Met dit programma willen we blijvend bijdragen aan het versterken en het verduurzamen van die organisaties. Dat doen we door financiële steun, het delen van kennis en een netwerk. Drie jaar lang krijgen de deelnemers tools om hun vaardigheden en capaciteiten te versterken. Daarnaast krijgen ze handvaten, zodat het initiatief ook na het programma als duurzame organisatie doorgaat.  

Wie mogen er meedoen?

Stichtingen, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties die al geruime tijd (leden van) kwetsbare gezinnen ondersteunen, kunnen zich aanmelden. Het gaat om organisaties die zich aantoonbaar inzetten voor gezinnen in armoede door: 

  • het bevorderen van kansengelijkheid van kinderen en jongeren in kwetsbare omstandigheden. 
  • het ondersteunen van ouders/verzorgers in kwetsbare omstandigheden. 
  • het bestrijden van armoedeproblematiek bij gezinnen in kwetsbare omstandigheden. 

Het gaat om initiatieven op Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Zij moeten voldoen aan de criteria van het programma. 

Samenwerking 

We slaan de handen ineen met Kinderpostzegels. Samen willen we de situatie van kinderen in kwetsbare omstandigheden verbeteren, maar daarvoor is het ook belangrijk om de positie van hun ouders te versterken. De financiering van het programma Samen Families Versterken wordt in het eerste jaar mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanmelden 

Wil je jouw project aanmelden? Dat kan via de website van de Samenwerkende Fondsen Cariben. De deadline is 15 juli 2024.

Algemeen