Kracht van Sport

Sport draagt bij aan een fit en gezond bestaan en is ook een krachtig middel om sociale doelen te bereiken. Mensen krijgen door samen te sporten meer zelfvertrouwen, doen nieuwe vaardigheden op en leren andere mensen kennen. Met het programma Kracht van Sport - dat liep van 2013 t/m 2016 -  wilden het Oranje Fonds, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport de lokale samenwerking tussen sport, zorg en welzijn aanjagen.

Programma

Om de kennis rond sociale sportinitiatieven te verdiepen, startte het Oranje Fonds in 2013 het programma Kracht van Sport. Om te zorgen voor de juiste kennis van sport en netwerken, waren NOC*NSF en Kenniscentrum Sport vanaf het begin als zeer waardevolle partners betrokken bij het programma. Kracht van Sport steunde, zowel financieel als met netwerken en expertise, twintig sociale sportinitiatieven. De initiatieven bestonden uit coalities van organisaties in sport, zorg en welzijn en pakten elk een ander maatschappelijk doel op.

Sociaal sportinitiatief

Men spreekt van een sociaal sportinitiatief als het primaire doel is om juist de sociaal maatschappelijke effecten van sport te versterken. Dit is bijvoorbeeld het geval als sport gebruikt wordt om vereenzaming bij ouderen tegen te gaan of de buurtbetrokkenheid onder kwetsbare jongeren te vergroten. Het maatschappelijke doel is dan het  uitgangspunt: vooruitgang op het gebied van werk, scholing, wonen of participatie. In een sociaal sportinitiatief is een grote rol voor vrijwilligers weggelegd. Zij treden bijvoorbeeld op als sportmaatje of sporttrainer. Een sociaal sportinitiatief verbindt deelnemers, maar ook initiatiefnemers: lokale organisaties in sport, zorg en welzijn.

Factsheet Kracht van Sport

Met Kracht van Sport wilden het Oranje Fonds, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport de lokale samenwerking tussen sport, zorg en welzijn aanjagen. Samenwerking legt een steviger basis onder een project en maakt het daardoor duurzamer. Een enthousiaste coalitie met een gedeelde passie staat sterker en bereikt meer.

In de online factsheet Kracht van Sport zijn zeven factsheets gebundeld over onderwerpen als:

  • samenwerking,
  • borging,
  • het vinden en binden van vrijwilligers
  • en draagvlak creëren.

Hiermee delen het Oranje Fonds, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport de ervaringskennis uit het programma met organisaties die ook aan de slag willen met een sociaal sportinitiatief.

Bekijk de factsheet online of download hieronder de pdf.

Presentaties slotbijeenkomst 2016

Films over het programma en de deelnemers

Presentaties bijeenkomst 2 december 2014 

Presentatie Richard Kaper.pdf
Presentatie NISB .pdf

Downloads

Meer weten?

Het is niet meer mogelijk om u voor het programma aan te melden. Heeft u andere vragen over het programma dan kunt u contact opnemen met Melanie Vaessen of Niels van Zeben via tel: 030 656 45 24 of via e-mail: krachtvansport@oranjefonds.nl.

Meer informatie over sociale sportinitiatieven kunt u ook vinden bij NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport: www.nocnsf.nl en www.kenniscentrumsport.nl.

Vragen? Neem dan contact op met:

Niels van Zeben

Projectadviseur
niels.van.zeben@oranjefonds.nl
030 233 93 47

Marinka Peerdemann

Communicatieadviseur
marinka.peerdemann@oranjefonds.nl
030 233 93 68