Meer Kansen Voor Jongeren

Voor het programma Meer Kansen Voor Jongeren zoekt het Oranje Fonds vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving. Bent u betrokken bij zo’n initiatief? U kunt zich nog aanmelden tot 1 december 2017.

Voor het  programma Meer Kansen Voor Jongeren zoekt het Oranje Fonds maximaal 20 vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving. Bent u betrokken bij zo’n initiatief? En heeft u interesse in financiële en inhoudelijke ondersteuning? Meld u dan voor 1 december aan voor het programma Meer Kansen voor Jongeren.

Jongeren

Nederland telt ruim 2,3 miljoen jongeren van 16 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf en zijn de jongeren op de een of andere manier kwetsbaar. Dat komt omdat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben, zoals school, werk, wonen, financiën, zorg, sociale relaties. Met Meer Kansen Voor Jongeren willen we goede initiatieven een stap verder helpen. We zoeken in het bijzonder initiatieven die ervaring hebben met het werken met jongeren en die nieuwe samenwerkingen durven aan te gaan. Als voorwaarde voor deelname vragen we dan ook een samenwerkingspartner op het gebied van onderwijs, werk of zorg op te geven.

Lees meer