Meedoen, samen uit de armoede

In Nederland leven veel mensen in armoede. Daardoor kunnen zij niet volledig meedoen in onze samenleving. Zij leven geïsoleerd en doen slechts beperkt mee op sociaaleconomisch niveau. Vaak gaat het om meer problemen dan alleen op financieel vlak. Bovendien is het taboe op armoede wellicht kleiner geworden, maar niet doorbroken. Door de urgentie van het vraagstuk is de maatschappelijke betrokkenheid groot: de afgelopen jaren ontstond veel sociaal initiatief, waarin actieve burgers zich inzetten voor het verbeteren van de situatie van mensen in armoede.

Het Oranje Fonds heeft vele van deze projecten ondersteund. Daarbij constateren we dat de doelgroep veelal heel goed wordt geholpen. Tegelijkertijd zien we dat in de drukke dagelijkse praktijk vaak weinig ruimte is voor reflectie op o.a. de gekozen aanpak, bereik in de doelgroep, lokale samenwerking en onderbouwing van geboekte resultaten. Het Oranje Fonds ziet hier kansen liggen om dit soort projecten verder te verbeteren en uit te bouwen. Daarom richten we ons met het 4-jarige programma “Meedoen, samen uit de armoede” op capaciteitsversterking en doorontwikkeling van bestaande projecten gericht op het aanpakken van de oorzaken van armoede. Het Oranje Fonds beoogt dat hierdoor meer mensen een duurzame stap uit armoede kunnen zetten.

Het programma

Verspreid over het hele land doen 22 projecten mee aan dit programma. We zijn gestart in november 2017 en het programma loopt tot eind 2021. Aan het eind van deze periode zijn de deelnemende sociale projecten beter toegerust en bereiken zij meer mensen. Wij streven ernaar de kennis die we in de loop van dit programma opdoen, te delen met het veld. Bijvoorbeeld via een jaarlijkse landelijke open bijeenkomst.

Het Oranje Fonds biedt aan deelnemers:

 • Kennis en expertise: intensief en inspirerend programma van trainingen, workshops en coaching
 • Tijd: uren om in te zetten voor de versterking en vervolgens de doorontwikkeling van het initiatief
 • Financiering: een financiële bijdrage gedurende programmadeelname
 • Netwerk & communicatie: uitwisseling met andere programmadeelnemers en steun om de eigen zichtbaarheid te vergroten
VisualMeedoen

 

Contact

Heeft u vragen over het programma “Meedoen, samen uit de armoede”? Neem dan contact op met de programmaleiders.

Projecten

De volgende projecten zijn geselecteerd voor Meedoen, samen uit de armoede:

 • Wij(k)werken Beijum, Stichting WerkPro
 • SchuldHulpMaatje Parkstad, Budgetcoaching Heerlen
 • Thuisadministratie Venray, Stichting Synthese
 • Community Ik Wil, Stichting IK WIL
 • De Krachtcentrale naar een duurzame toekomst, De Krachtcentrale 013
 • Werkplaats Financiën, Stichting Lumens
 • Goed gekleed naar een baan, Dress For Success Amsterdam
 • De Sociale Kruidenier, Protestantse Diaconie Amsterdam
 • Voor Elkaar Zwolle, Stichting Voor Elkaar Zwolle
 • In Balans, Stichting WIJZ
 • Voedselbank PLUS, Stichting Steunfonds Voedsel-Focus-Amersfoort
 • Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad
 • Lean2Work, Stichting de Schoor
 • Aan de slag in Culemborg!, Stichting JobHulp Culemborg
 • Turquoise Coöperatie, DOCK
 • SamenDoorSamen, Stichting Hoedje van Papier
 • Meedoen in de werkplaats, samen uit de armoede!, Buurtcentrum De Mussen
 • Van overleven naar leven, Stichting House of Hope
 • Meldpunt EMMA, Kwadraad
 • Leren participeren, Stichting Fier
 • Armoede de wijk uit, Corpernikkel
 • Thuisadministratie De Omslag, Salut
 

Vragen? Neem dan contact op met:

Kristel Ashra

Projectadviseur
kristel.ashra@oranjefonds.nl
030 233 93 71

Saliha el Abouti

Officemanager, Projectbegeleider
saliha.el.abouti@oranjefonds.nl
030 233 93 53

Niels van Zeben

Projectadviseur
niels.van.zeben@oranjefonds.nl
030 233 93 47