Meedoen, samen uit de armoede

In Nederland leven ruim een miljoen mensen in armoede. Zij leven vaak geïsoleerd en kunnen niet volledig meedoen in onze samenleving. Vaak gaat het om meer problemen dan alleen op financieel vlak. Gelukkig zijn er de laatste jaren veelvuldig sociale projecten opgezet waarin mensen stap voor stap uit de armoede worden gehaald. Het Oranje Fonds steunt dit soort projecten.

 

Videoserie

Geen brief meer durven openen en bang zijn als de telefoon gaat. Armoede laat grote sporen na. We gingen op bezoek bij 19 sociale projecten die mensen in armoede ondersteunen. 

 
 

Duurzaam uit de armoede

Het Oranje Fonds heeft vele van deze projecten ondersteund. Daarbij constateren we dat de doelgroep veelal heel goed wordt geholpen. Tegelijkertijd zien we dat in de drukke dagelijkse praktijk vaak weinig ruimte is voor reflectie op o.a. de gekozen aanpak, bereik in de doelgroep, lokale samenwerking en onderbouwing van geboekte resultaten. Het Oranje Fonds ziet hier kansen liggen om dit soort projecten verder te verbeteren en uit te bouwen. Daarom richten we ons met het 4-jarige programma 'Meedoen, samen uit de armoede' op capaciteitsversterking en doorontwikkeling van projecten die mensen duurzaam uit de armoede helpen.

Het programma

Verspreid over het hele land doen 22 projecten mee aan dit programma. We zijn gestart in november 2017 en het programma loopt tot eind 2021. Aan het eind van deze periode zijn de deelnemende sociale projecten beter toegerust en bereiken zij meer mensen. Wij streven ernaar de kennis die we in de loop van dit programma opdoen, te delen met het veld. Bijvoorbeeld via een jaarlijkse landelijke open bijeenkomst.

Het Oranje Fonds biedt deelnemers:

 • Kennis/expertise: intensief en inspirerend programma van trainingen, workshops en coaching
 • Tijd: uren om in te zetten voor de versterking en de doorontwikkeling van het initiatief
 • Financiering: een financiële bijdrage gedurende programmadeelname
 • Netwerk & communicatie: uitwisseling met andere programmadeelnemers en steun om de eigen zichtbaarheid te vergroten
VisualMeedoen

 

Projecten

 • Wij(k)werken Beijum, Stichting WerkPro
 • SchuldHulpMaatje Parkstad, Budgetcoaching Heerlen
 • Thuisadministratie Venray, Stichting Synthese
 • Community Ik Wil, Stichting IK WIL
 • De Krachtcentrale naar een duurzame toekomst, De Krachtcentrale 013
 • Werkplaats Financiën, Stichting Lumens
 • Goed gekleed naar een baan, Dress For Success Amsterdam
 • De Sociale Kruidenier, Protestantse Diaconie Amsterdam
 • Voor Elkaar Zwolle, Stichting Voor Elkaar Zwolle
 • In Balans, Stichting WIJZ
 • Voedselbank PLUS, Stichting Steunfonds Voedsel-Focus-Amersfoort
 • Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad
 • Lean2Work, Stichting de Schoor
 • Aan de slag in Culemborg!, Stichting JobHulp Culemborg
 • Turquoise Coöperatie, DOCK
 • SamenDoorSamen, Stichting Hoedje van Papier
 • Meedoen in de werkplaats, samen uit de armoede!, Buurtcentrum De Mussen
 • Van overleven naar leven, Stichting House of Hope
 • Meldpunt EMMA, Kwadraad
 • Leren participeren, Stichting Fier
 • Armoede de wijk uit, Corpernikkel
 • Thuisadministratie De Omslag, Salut

Inspiratiedag 'Meedoen, samen uit de armoede'

Op 11 oktober 2018 organiseerden wij vanuit het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ de open landelijke bijeenkomst Uit de waan van de dag. Deze dag was gericht op sociale initiatieven op het vlak van armoede en schulden.
Lees meer

Vragen? Neem dan contact op met:

Kristel Ashra

Hoofd Projectadvies ad interim
kristel.ashra@oranjefonds.nl
030 233 93 71

Niels van Zeben

Projectadviseur
niels.van.zeben@oranjefonds.nl
030 233 93 47

Marcel van Spronsen

Communicatieadviseur
marcel.van.spronsen@oranjefonds.nl
030 233 93 37

Saliha el Abouti

Officemanager, Projectbegeleider
saliha.el.abouti@oranjefonds.nl
030 233 93 53

Anderen bekeken ook