Groen Verbindt

Samen met de handen in de aarde en samen zorg dragen voor groeiende planten: het zijn manieren waarop groen mensen met elkaar verbindt. Groene buurtinitiatieven halen mensen uit hun sociale isolement en zorgen voor beter contact tussen buurtgenoten. Daarom is het Oranje Fonds februari 2016 het speciale programma Groen Verbindt gestart. Dit drie jaar durende programma biedt de deelnemers financiële ondersteuning en kennis. 

Kennis- en inspiratiedag

Op 3 november 2017 organiseerde het Oranje Fonds een grote kennis- en inspiratiedag in de Veerensmederij in Amersfoort. Met bijna 200 mensen was het een succesvolle dag. Bekijk een foto en videoverslag van deze dag op http://magazine.oranjefonds.nl/groen-verbindt 

Omgaan met vrijwilligers in groene buurtprojecten

Hoe ga je om met vrijwilligers binnen jouw project? Wat kan je verwachten en wat moet jij bieden? Samen met Movisie en IVN heeft het Oranje Fonds hiervoor een handleiding ontwikkeld. Download deze handleiding hieronder. 

Onderzoek naar tender en het programma Groen Verbindt door Verwey-Jonker Instituut

Tachtig procent van de initiatiefnemers denkt dat deelnemers elkaar door de buurttuin ook op andere momenten helpen. Hetzelfde percentage deelnemers heeft op deze manier meer nieuwe mensen leren kennen. Dat staat in een nieuw rapport van het Verwey-Jonker Instituut. Onderzoekster Marian van der Klein: ‘Mensen voelen zich gelukkiger, gezonder en hebben meer sociale contacten. En dat komt mede door de buurttuin, zegt negentig procent van de deelnemers.’

Groen als middel

Heeft u zich niet aangemeld voor dit programma? Niet getreurd. Het programma is weliswaar al gestart, maar het Oranje Fonds biedt door het jaar heen ondersteuning aan groene sociale initiatieven. Projecten waarbij groen als middel wordt ingezet om sociale samenhang te bevorderen. Samen tuinieren …Het is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen of te ondersteunen.  Groen is daarnaast ook een geschikt middel om verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Dat men meer leert over tuinieren is belangrijk maar geen op zichzelf staand doel voor het Oranje Fonds.

Heeft u een sociaal initiatief waarbij u groen inzet als middel voor meer sociale samenhang? Bekijk onze algemene beoordelingscriteria

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over Groen Verbindt? Neemt u dan contact op met Mirjam Lammers of Carolien Brugman.

Vragen? Neem dan contact op met:

Carolien Brugman

Projectadviseur
carolien.brugman@oranjefonds.nl
030 233 93 16

Mirjam Lammers

Projectadviseur
mirjam.lammers@oranjefonds.nl
030 233 93 49

Marcel van Spronsen

Communicatieadviseur
marcel.van.spronsen@oranjefonds.nl
030 233 93 37