Groen Dichterbij

Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte. Daarom zijn het Oranje Fonds, IVN, Buurtlink.nl en SME Advies, met ruimhartige steun van de Nationale Postcode Loterij, in 2012 gestart met Groen Dichterbij.

Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg en het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving.

In drie jaar tijd is Groen Dichterbij uitgegroeid tot een platform voor iedereen die met groen aan de slag wil, op een schoolplein, een braakliggende plek in de buurt of de tuin bij een zorginstelling. Vanaf 2015 wordt Groen Dichterbij uitgevoerd door IVN en SME Advies.

Kennisuitwisseling en inspiratie

Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving. Wij bieden deze buurtprojecten een landelijk platform om kennis en diensten uit te wisselen, inspiratie op te doen en anderen te inspireren.

Kijk voor meer informatie op www.groendichterbij.nl, en maak een profiel voor uw groene buurtproject aan. 

Groen Verbindt

Lees meer over het andere sociale groene programma van het Oranje Fonds: Groen Verbindt.

Downloads

Folder over Groen Dichterbij
Publicatie 'Hoe groen goed doet'

Vragen? Neem dan contact op met:

Mirjam Lammers

Projectadviseur
mirjam.lammers@oranjefonds.nl
030 233 93 49