Programma

Het Oranje Fonds heeft begin 2016 27 samenwerkingsverbanden geselecteerd tussen maatschappelijke instellingen en buurtbewoners, waarin gezamenlijke sociale en groene initiatieven worden opgezet. Na het tweede jaar zijn er nog 24 initiatieven die in het programma zitten.

Tijdens het 3 jaar durende programma steunen we deze 24 nieuwe initiatieven, waarbij groen als middel wordt ingezet om bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen duurzaam te verbinden met buurtbewoners. De groene ruimte om of in de betreffende instellingen dient daarbij actief benut te worden. Mogelijk alternatief is het benutten van de groene ruimte in de wijk, of een combinatie van beide opties.

 1. Buurtbewoners kunnen vertegenwoordigd worden door onder meer bewonersorganisaties, wijkverenigingen of lokale welzijnsorganisaties.
   
 2. Onder maatschappelijke instellingen verstaan wij in eerste instantie:
 • maatschappelijke opvang (o.a. vrouwenopvang, dak- en thuislozen)
 • psychiatrische instellingen
 • instellingen voor verslavingszorg
 • asielzoekerscentra
 • verzorgingstehuizen voor ouderen
 • instellingen en kleinschalige woonvormen voor (verstandelijk) gehandicapten.

Het Oranje Fonds biedt:

Het programma bestaat uit meerdere onderdelen.

 • Ontwikkelruimte -  Om in teamverband te werken aan de ontwikkeling van een groen en sociaal initiatief. Er is hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar van  in totaal maximaal € 75.000,- per samenwerkingsverband, voor een periode van drie jaar.
   
 • Ondersteuning -  Per jaar een teamgebonden budget van maximaal € 5.000,-, waarvoor in overleg met en na toestemming van het Oranje Fonds externe expertise en/of ondersteuning kan worden ingehuurd.
   
 • Leren van elkaar – Per jaar een uitwisselingsbijeenkomst en een grote open bijeenkomst. Voor de laatste worden ook projecten die geen deel uitmaken van het programma  uitgenodigd. Bij de bijeenkomsten is veel ruimte voor ontmoeting en onderlinge kennisuitwisseling.
   
 • Monitoring en evaluatie – twee keer per jaar vindt  monitoring en evaluatie van alle deelnemende samenwerkingsverbanden vanuit ons Fonds plaats.

Meer weten?

Meer informatie over inhoud, richtlijnen en voorwaarden van dit uitgebreide programma kunt u hier downloaden.

 

Vragen? Neem dan contact op met:

Carolien Brugman

Projectadviseur
carolien.brugman@oranjefonds.nl
030 233 93 16

Mirjam Lammers

Projectadviseur
mirjam.lammers@oranjefonds.nl
030 233 93 49

Marcel van Spronsen

Communicatieadviseur
marcel.van.spronsen@oranjefonds.nl
030 233 93 37