Programma Groen Verbindt

Het Oranje Fonds heeft begin 2016 27 samenwerkingsverbanden geselecteerd tussen maatschappelijke instellingen en buurtbewoners, waarin gezamenlijke groene sociale initiatieven zijn opgezet. Na het tweede jaar waren er nog 24 projecten die in het programma zitten.

 

 

placeholder

Bekijk deze projecten

Tijdens het 3 jaar durende programma steunen we deze 24 nieuwe initiatieven, waarbij groen als middel wordt ingezet om bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen duurzaam te verbinden met buurtbewoners. De groene ruimte om of in de betreffende instellingen dient daarbij actief benut te worden. Mogelijk alternatief is het benutten van de groene ruimte in de wijk, of een combinatie van beide opties.

 1. Buurtbewoners kunnen vertegenwoordigd worden door onder meer bewonersorganisaties, wijkverenigingen of lokale welzijnsorganisaties.
 2. Onder maatschappelijke instellingen verstaan wij in eerste instantie:
 • maatschappelijke opvang (o.a. vrouwenopvang, dak- en thuislozen)
 • psychiatrische instellingen
 • instellingen voor verslavingszorg
 • asielzoekerscentra
 • verzorgingstehuizen voor ouderen
 • instellingen en kleinschalige woonvormen voor (verstandelijk) gehandicapten.

Wat biedt het Oranje Fonds?

 • Ontwikkelruimte
  Om in teamverband te werken aan de ontwikkeling van een groen en sociaal initiatief. Er is hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar van  in totaal maximaal € 75.000,- per samenwerkingsverband, voor een periode van drie jaar.
 • Ondersteuning
  Per jaar een teamgebonden budget van maximaal € 5.000,-, waarvoor in overleg met en na toestemming van het Oranje Fonds externe expertise en/of ondersteuning kan worden ingehuurd.
 • Leren van elkaar
  Per jaar een uitwisselingsbijeenkomst en een grote open bijeenkomst. Voor de laatste worden ook projecten die geen deel uitmaken van het programma  uitgenodigd. Bij de bijeenkomsten is veel ruimte voor ontmoeting en onderlinge kennisuitwisseling.
 • Monitoring en evaluatie
  Twee keer per jaar vindt vanuit ons fonds monitoring en evaluatie plaats van alle deelnemende samenwerkingsverbanden.

Meer weten?

Meer informatie over inhoud, richtlijnen en voorwaarden van Groen Verbindt vindt u hier.

Vragen? Neem dan contact op met: