Kansen Voor Jongeren Cariben

De Samenwerkende Fondsen zijn in 2013 een meerjarig programma gestart in het Caribische Deel van het Koninkrijk: Kansen Voor Jongeren Cariben. Voor dit programma selecteerden we 18 initiatieven die kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar ondersteunen in hun ontwikkeling.

Het doel is jongeren te helpen, zowel op sociaal-emotioneel gebied als ook bij hun (school)loopbaan, opdat zij zoveel mogelijk economisch zelfstandig door het leven kunnen gaan.

Deelnemers

De deelnemers ontvangen zowel financiële als inhoudelijke ondersteuning. Zo krijgen de initiatieven begeleiding van een lokale programmacoördinator en zullen er regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Meer weten?
Lees meer over Kansen Voor Jongeren Cariben op de website van de Samenwerkende Fondsen.

Vragen? Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.

Freek Mekking

Senior projectadviseur