Kansen Voor Jongeren

Voor het programma Kansen Voor Jongeren selecteerde het Oranje Fonds in 2012 twintig vrijwilligersinitiatieven die zich richtten op voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. De initiatieven ondersteunden de jongeren bij het halen van een startkwalificatie.

Deelnemers

In totaal werden in het hele land 20 initiatieven geselecteerd voor Kansen Voor Jongeren. Het betrof een mooie mix qua geografische ligging, aanpak en methodiek en inzet van vrijwilligers. Met deze 20 initiatieven is het Oranje Fonds de strijd tegen schooluitval aangegaan.

Jongeren

Ieder jaar verlaat een groot aantal jongeren voortijdig hun opleiding. In 2010 ging het om een groep van bijna 40.000. Deze jongeren beginnen hun maatschappelijke en economische carrière met een achterstand. In Kansen Voor Jongeren lag de focus op de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar. Het ging hierbij om een relatief grote groep die moeilijk bereikbaar was en soms al is opgegeven. 

Het programma

Met Kansen Voor Jongeren heeft het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage geleverd aan een goede startpositie van een grote groep jongeren. Het programma Kansen Voor Jongeren bestond uit:

  • financiering van 20 nieuwe en/of bestaande projecten waarvan het ministerie van OCW in totaal 1 miljoen euro heeft bijgedragen;
  • partners uit het bedrijfsleven met volop kennis en ervaring op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten en toegang tot experts en coaches;
  • een kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek.

Partners

Tempo Team Foundation, Vebego BV en Albert Heijn BV waren partners in dit programma. Deze bedrijven boden de deelnemers training, coaching, stageplaatsen en leerplekken.

Downloads

Eindevaluatierapport Programma KVJ: Kohnstamm - Op weg naar een startkwalificatie

Rapport Meerwaarde KVJ: Kohnstamm - Meer Kansen Voor Jongeren

Literatuuronderzoek

Deelnemerslijst Kansen Voor Jongeren