Meer Kansen Voor Jongeren

Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds 21 vrijwilligersprojecten gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De projecten helpen jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan en mee te doen in de samenleving. 

Jongeren

Nederland telt ruim 2,3 miljoen jongeren van 16 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf en zijn de jongeren op de een of andere manier kwetsbaar. Dat komt omdat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben, zoals school, werk, wonen, financiën, zorg, sociale relaties. 

Meer Kansen Voor Jongeren is een programma waarin het Oranje Fonds drie jaar lang projecten ondersteunt die zich inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie. Deze projecten moeten er niet alleen voor zorgen dat de jongeren een startkwalificatie behalen, maar helpen hen ook op andere vlakken. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Het programma

Met Meer Kansen Voor Jongeren levert het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage aan een goede startpositie van een grote groep jongeren. Het programma bestaat o.a. uit:

  • financiering van maximaal 20 nieuwe en/of bestaande projecten die zich richten op het vergroten van kansen van 16+ jongeren d.m.v. vrijwillige inzet (bijvoorbeeld initiatieven gericht op huiswerkbegeleiding, sport als middel, loopbaanoriëntatie, etc.);  
  • samenwerking met partners  uit het bedrijfsleven die initiatieven ondersteunen met kennis en advies op het gebied van strategie, plan, coaching, bedrijfsvoering, communicatie;
  • inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten, trainingen en inzet van experts en coaches;
  • een kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek

Heeft u inhoudelijke vragen over het programma dan kunt u contact opnemen met Arsine Nazarian of Liza de Laat via tel: 030 656 45 24. De inschrijving voor het programma is inmiddels gesloten.
U kunt uw vragen ook mailen naar: jongeren@oranjefonds.nl 

Downloads

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft in opdracht van het Oranje Fonds een verkennend vooronderzoek uitgevoerd naar jongeren in kwetsbare posities in Nederland. 

NJi Vooronderzoek Meer Kansen voor Jongeren

Vragen? Neem dan contact op met:

Liza de Laat

Projectadviseur
Liza.de.Laat@oranjefonds.nl
030 233 93 07

Marinka Peerdemann

Communicatieadviseur
marinka.peerdemann@oranjefonds.nl
030 233 93 68

Arsine Nazarian

Projectadviseur
arsine.nazarian@oranjefonds.nl
030 233 93 06

Sebastian Lo

Projectbegeleider
sebastian.lo@oranjefonds.nl
030 233 93 55