Meer Kansen Voor Jongeren

Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds 21 vrijwilligersprojecten gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De projecten helpen jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan en mee te doen in de samenleving. 

Nederland telt ruim 2,3 miljoen jongeren van 16 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf en zijn de jongeren op de een of andere manier kwetsbaar. Dat komt vaak door problemen op school, werk, thuis, met financiën, zorg of sociale relaties. 

Meer Kansen Voor Jongeren is een programma waarin het Oranje Fonds drie jaar lang projecten ondersteunt die zich inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie. Deze projecten moeten er niet alleen voor zorgen dat de jongeren een startkwalificatie behalen, maar helpen hen ook op andere vlakken. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Het programma

Meer Kansen Voor Jongeren is het vervolg op het programma Kansen voor Jongeren (2012). Hiermee levert het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage aan een goede startpositie van een grote groep jongeren. Het programma bestaat o.a. uit:

  • financiering van maximaal 20 nieuwe en/of bestaande projecten die zich richten op het vergroten van kansen van 16+ jongeren d.m.v. vrijwillige inzet (bijvoorbeeld initiatieven gericht op huiswerkbegeleiding, sport als middel, loopbaanoriëntatie, etc.);  
  • samenwerking met partners  uit het bedrijfsleven die initiatieven ondersteunen met kennis en advies op het gebied van strategie, plan, coaching, bedrijfsvoering, communicatie;
  • inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten, trainingen en inzet van experts en coaches;
  • een kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek

Bekijk het overzicht van deelnemers Meer Kansen Voor Jongeren. Heeft u inhoudelijke vragen over het programma, dan kunt u contact opnemen met projectadviseurs Arsine Nazarian of Liza de Laat via het telefoonnummer 030 656 45 24. U kunt uw vragen ook mailen naar jongeren@oranjefonds.nl. De inschrijving voor het programma is inmiddels gesloten.

Videoserie

Benieuwd naar het verhaal achter de projecten die wij steunen in ons programma Meer Kansen Voor Jongeren?

Bekijk de videoserie

Onderzoek

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft in opdracht van het Oranje Fonds een verkennend vooronderzoek uitgevoerd naar jongeren in kwetsbare posities in Nederland. 

Bekijk het onderzoek

Kansen Voor Jongeren Cariben

In het Caribische Deel van het Koninkrijk zijn de Samenwerkende Fondsen in 2013 een meerjarig programma gestart: Kansen Voor Jongeren Cariben. Voor dit programma selecteerden we 18 projecten die kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit programma is november 2018 afgerond. Lees meer

 

Vragen? Neem dan contact op met:

Arsine Nazarian

Projectadviseur
arsine.nazarian@oranjefonds.nl
030 233 93 06

Mirjam Lammers

Projectadviseur
mirjam.lammers@oranjefonds.nl
030 233 93 49

Marinka Peerdemann

Communicatieadviseur
marinka.peerdemann@oranjefonds.nl
030 233 93 68

Sebastian Lo

Projectbegeleider
sebastian.lo@oranjefonds.nl
030 233 93 55

Anderen bekeken ook