Zorgen voor elkaar

Het is mogelijk dat mensen vanwege omstandigheden tijdelijk of voor langere tijd niet in staat zijn mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld vanwege gevoelens van eenzaamheid of door psychische kwetsbaarheid. De behoefte aan vrijwillige ondersteuning van deze mensen wordt steeds groter.

Soms kun je niet op een naaste rekenen om die zorg te geven. Daarom steunen we vanuit deze pijler vrijwilligers die sociale zorg verlenen aan een ander (die geen directe naaste is), zodat iedereen de steun ervaart die hij of zij nodig heeft. Deze vrijwillige zorg maakt meedoen naar vermogen mogelijk, vermindert eenzaamheid, vergroot het welzijn en de kwaliteit van leven, biedt mensen ondersteuning dichtbij huis en werkt vaak preventief.

De volgende programma’s vallen binnen deze pijler: