Herstel Dichtbij – samen voor mentale gezondheid

Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid is een nieuw programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwilligers en ervaringsdeskundige een belangrijke rol.

placeholder

Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor dit programma. Wel is het mogelijk om een aanvraag te doen bij ons Fonds voor een reguliere financiële bijdrage aan projecten die zich richten op mentale gezondheid. Vrijwillige inzet, bij voorkeur van mensen met ervaringskennis, vinden we daarbij heel belangrijk. 

Het is een gezamenlijk programma van het Oranje Fonds en MIND. We willen dat iedereen die daar behoefte aan heeft dichtbij huis gebruik kan maken van een zelfregie- of herstelinitiatief. Maar ook dat deze initiatieven meer kans krijgen op duurzame financiering. Voor deelnemende initiatieven loopt het programma tot eind 2024.

We ondersteunen deelnemers aan Herstel Dichtbij met:

  • Financiële steun
  • Kennisdeling 
  • Deskundigheidsbevordering
  • Coaching 
  • Onderzoek 

Daarnaast werken, experimenteren en leren deelnemers binnen hun eigen praktijk en ook van elkaar. 

Het programma

Deelnemers aan het programma zijn zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Het biedt daarnaast mogelijkheden voor welzijnsorganisaties om aandacht aan het thema te besteden. Er zijn drie onderdelen waar organisaties aan deel kunnen nemen:

  • Ervaren zelfregie- en herstelorganisaties (groep 1): Versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van bestaande initiatieven.
  • Startende zelfregie en herstelinitiatieven (groep 2): Uitbreiding van het aantal (nieuwe) zelfregie- en herstelinitiatieven.
  • Impuls: Aandacht voor psychische kwetsbaarheid vergroten bij welzijnsinitiatieven (in 2022 en 2023)

Onderdeel van het programma is de Impuls Herstel Dichtbij. De Impuls was bedoeld als een stimulans voor organisaties die zich voor de eerste keer serieus willen richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Lees er hier  meer over. 

Deelnemers

Er zijn in totaal 29 organisaties geselecteerd die vanaf januari 2022 meedoen aan het programma Herstel Dichtbij - Samen voor mentale gezondheid.

Alle deelnemers

Resultaten tot nu toe

In deze infographic blikken we terug op het afgelopen jaar. Wat hebben we samen met onze programmadeelnemers gedaan en hoe gaat het programma er in 2024 uitzien?

Infographic Herstel Dichtbij

Eén van de initiatieven die meedoet aan ons programma is Out of the Box TV. Ervaringsdeskundigen met veel talent en enthousiasme voor het televisievak bedenken, produceren en publiceren content die helpt om hun persoonlijk herstel te bevorderen en tegelijk anderen inspireert om ook open te zijn. Speciaal voor ons programma hebben ze een video gemaakt waarin ze uitleggen hoe ons programma werkt. Daarnaast hebben ze ook een aantal video's gemaakt over andere deelnemers. Die zie je hier.

Meer weten? Neem gerust contact op met:

Of neem contact op met de programma adviseurs van MIND:

Katinka Hellweg

Greetje Senhorst