Herstel Dichtbij – samen voor mentale gezondheid

Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid is een nieuw programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwilligers en ervaringsdeskundige een belangrijke rol.

placeholder

Het is op dit moment niet meer mogelijk om mee te doen aan dit programma. Wel kunnen initiatieven zich aanmelden voor de Impuls Herstel Dichtbij. Initiatieven die in aanmerking komen kunnen een financiële bijdrage aanvragen en deelnemen aan een inspiratiedag. 

Impuls Herstel Dichtbij

Het is een gezamenlijk programma van het Oranje Fonds en MIND. We willen dat iedereen die daar behoefte aan heeft dichtbij huis gebruik kan maken van een zelfregie- of herstelinitiatief. Maar ook dat deze initiatieven meer kans krijgen op duurzame financiering.

We ondersteunen deelnemers aan Herstel Dichtbij met:

  • Financiële steun
  • Kennisdeling 
  • Deskundigheidsbevordering
  • Coaching 
  • Onderzoek 

Daarnaast werken, experimenteren en leren deelnemers binnen hun eigen praktijk en ook van elkaar. 

Het programma

Het programma is gericht op bestaande en nieuwe initiatieven. Het biedt daarnaast mogelijkheden voor welzijnsorganisaties om aandacht aan het thema te besteden.
Er zijn drie onderdelen waar organisaties aan deel kunnen nemen:

  • Ervaren zelfregie- en herstelorganisaties (module 1): Versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van bestaande initiatieven.
  • Startende zelfregie en herstelinitiatieven (module 2): Uitbreiding van het aantal (nieuwe) zelfregie- en herstelinitiatieven.
  • Impuls: Aandacht voor psychische kwetsbaarheid vergroten bij welzijnsinitiatieven (vanaf 2022)

Lees meer over het programma

Deelnemers

Er zijn in totaal 30 organisaties geselecteerd die vanaf januari 2022 meedoen aan het programma Herstel Dichtbij - Samen voor mentale gezondheid.

Alle deelnemers

 

Update jaar 1

Nieuwsgierig naar hoe jaar 1 van het programma Herstel Dichtbij is verlopen? En wat we in 2023 allemaal gaan doen? Bekijk dan hier onze factsheet.

Factsheet Herstel Dichtbij

Meer weten? Neem gerust contact op met:

Of neem contact op met de programma adviseurs van MIND:

Katinka Hellweg

Greetje Senhorst