Samen Ouder

Bent u betrokken bij een sociaal initiatief dat zich inzet voor ouderen? Een initiatief dat ouderen activeert om contact te leggen en om zich in te zetten bij activiteiten voor elkaar of andere groepen? Dan weet u dat ouderen die zich actief in willen zetten niet altijd de weg naar zo’n initiatief weten te vinden. We hebben in 2014 na de tender "Alle jaren tellen" gezien dat hier wel veel behoefte aan is. Daarom start het Oranje Fonds in 2017 met het programma Samen Ouder.

Het programma

Het Oranje Fonds stimuleert deelname van ouderen aan de samenleving. Voor het programma Samen Ouder zoeken we projecten die de tijd krijgen om de doelgroep en het aanbod te versterken en verder uit te breiden. Dit doen wij door initiatieven gedurende drie jaar te ondersteunen met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid. De financiele bijdrage van het Oranje Fonds ligt maximaal tussen de € 25.000,- en € 40.000,- per jaar, naast de eigen bijdrage en bijdragen van eventuale andere betrokken partijen.

Let op: Aanmelden voor het programma Samen Ouder kon t/m vrijdag 14 juli.

Criteria

  • Voor dit programma zijn specifieke criteria:
  • Daarnaast gelden voor een aanvraag ook de algemene richtlijnen van het Oranje Fonds, die u hier kunt nalezen

Presentaties informatiebijeenkomst 7 juni

De presentatie van mevrouw Fokkema gaat over het eenzaamheidsrapport: http://www.nidi.nl/shared/content/output/reports/nidi-report-69.pdf​

Vragen?

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op per e-mail: samenouder@oranjefonds.nl.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met:

Timo Hendrikx

Projectadviseur
Projectadvies

Pim Achterkamp

senior projectadviseur
Projectadvies

Marcel van Spronsen

communicatieadviseur
Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes