Ondernemen tegen Eenzaamheid

Ondernemen tegen Eenzaamheid is een programma van het KPN Mooiste Contact Fonds en het Oranje Fonds. Drie jaar lang bieden we steun en begeleiding aan 17 sociaal ondernemers die zich inzetten om de eenzaamheid in Nederland te verminderen. Het programma loopt in het najaar van 2024 af.

 

placeholder

De deelnemers krijgen niet alleen een financiële impuls, maar ook workshops en coaching, toegang tot een relevant netwerk en landelijke zichtbaarheid. Het doel? We willen:

  • Eenzaamheid verminderen.
  • Sociaal-ondernemende organisaties op dit gebied versterken.
  • Aandacht genereren voor zowel het thema als de deelnemers.

Zo dragen we op een belangrijke manier steeds bij aan het verminderen van eenzaamheid in Nederland.

Het programma

In het programma werken we stapsgewijs van idee naar opschaling. De sociaal ondernemers leren beter structureren. Ze werken aan leiderschap, ondernemerschap en financieel management. Daarnaast wisselen ze ervaringen uit met elkaar. Ook staan er ervaringsdeskundigen en experts klaar. Tot slot krijgt iedereen een financiële bijdrage waardoor ruimte ontstaat om te ontwikkelen.

De deelnemers

De deelnemers zijn organisaties die zowel lokaal als landelijk actief zijn en die allemaal digitale middelen inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Van een online platform tot videobellen. Verschillende digitale middelen worden op innovatieve manieren ingezet zodat niemand er alleen voor staat.

Meer over de deelnemers