Stichting of vereniging opheffen? Het Oranje Fonds ontzorgt

Bent u betrokken bij een vereniging of stichting die binnenkort wordt opgeheven? Maar wilt u er zorg voor dragen dat de missie blijft voortbestaan? Het Oranje Fonds kan hierbij helpen. 

placeholder

Misschien herkent u het dat het draaiende houden van een stichting of vereniging veel inspanning vergt. Er zijn zowel middelen als mensen nodig om te zorgen dat de doelgroep zo goed mogelijk geholpen kan worden. Daarnaast zijn er ook verschillende regels waar u aan dient te voldoen wanneer u een ANBI-status hebt. Het komt helaas vaak voor dat de continuïteit niet geborgd kan worden en dat een stichting of vereniging daardoor inactief wordt. Opheffing is dan een logische vervolgstap. Wij begrijpen dat iets waar vaak jarenlang met veel aandacht en doorzettingsvermogen aan gewerkt is, niet zomaar verloren mag gaan. 

Stichting of vereniging liquideren

Het Oranje Fonds kan uitkomst bieden wanneer de doelstelling van uw vereniging of stichting aansluit op de missie van ons fonds; een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. In dat geval is het mogelijk om de stichting of vereniging te liquideren en het batig saldo bijvoorbeeld onder te brengen in een Oranje Fonds op Naam. De stichting is dan niet langer een zelfstandige entiteit en hoeft niet meer aan juridische en fiscale verplichtingen te voldoen terwijl de doelstelling wel geborgd blijft. Uiteraard is het mogelijk om betrokken te blijven. Jaarlijks houden we u op de hoogte van de projecten die we dankzij uw Fonds op Naam mogelijk hebben kunnen maken. In overleg kunnen we deze projecten bezoeken en u bent van harte welkom bij evenementen, zodat u ook op de hoogte blijft van de bredere ontwikkelingen van het Oranje Fonds.

Hier zijn voorbeelden te vinden van een verenigingen en stichtingen die eerder hun batig saldo hebben ondergebracht in een Oranje Fonds op Naam:

Louis Speth Fonds

Fonds Kiemkracht de Kempen

Alleato Fonds voor Provincie Utrecht

Neem contact op met onze adviseur Anneloes

Er zijn veel zaken om rekening mee te houden bij een opheffing. We beseffen ons dat dit niet iets is wat u dagelijks doet en daar mogelijk vragen bij heeft. Onze adviseur Anneloes Tros helpt u graag.

Neem contact op met Anneloes

We bekijken graag samen wat we voor u kunnen betekenen. Ga vrijblijvend in gesprek met:

placeholder

Anneloes Tros

Adviseur Filantropie & Partnerschappen - Samenwerkingen met stichtingen en verenigingen
030 233 93 58