Fonds Kiemkracht de Kempen

Fonds Kiemkracht de Kempen ondersteunt sociaal initiatieven die de sociale cohesie bevorderen voor alle inwoners van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Hilvarenbeek, Oirschot, Veldhoven, Waalre en Valkenswaard.

 

“Het Oranje Fonds sluit qua gedachtegoed bij ons aan. Allereerst de algemene doelstelling om mensen mee te kunnen laten doen. Ten tweede het feit dat het vooral gaat om projecten waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Wij steunden eerder ook alleen initiatieven van vrijwilligers.”

Aan het woord is secretaris Tieneke van der Waerden van Stichting Kiemkracht. Het Oranje Fonds op Naam komt voort uit de opheffing van deze stichting. “We zijn ontstaan uit een instelling voor kinderopvang in de Brabantse streek de Kempen.” Toen de kinderopvang fuseerde met een andere kinderopvang, bleef er veel geld over. “Met het overgebleven budget richtten we de stichting op met als doel ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen te bevorderen. We hadden een jaarlijkse stimuleringsprijs van € 5.000,- voor een project dat ten goede kwam aan jongeren.”

Na zo’n tien jaar kwamen er steeds minder aanmeldingen binnen. “We probeerden van alles om meer bekendheid te genereren, maar dat hielp niet. Ook waren er meer initiatieven waarvoor we iets wilden doen, maar dan moesten we onze opzet helemaal veranderen. Dat was niet uitvoerbaar. We zijn allemaal vrijwilligers. Het was al best veel werk.” Daarnaast viel het bestuur door persoonlijke omstandigheden uiteen. Daarom werd besloten om te kijken wat er mogelijk was met het vermogen van 375.000 euro. “We wilden altijd iets blijven doen voor de Kempen en de kinderen, omdat we voortkomen uit de kinderopvang. We hebben allerlei mogelijkheden bekeken. Gesprekken met de dorpsraden leverden helaas ook geen oplossingen op.”

Een nieuw fonds inrichten

Hier en daar viel de optie van een fonds waarop mensen een beroep kunnen doen. “En toen zagen we op de website van het Oranje Fonds de mogelijkheid van een Oranje Fonds op Naam.” Dat bleek een schot in de roos. Samen met het Oranje Fonds werd gekeken hoe het nieuwe fonds kon worden ingericht.

"Het contact met het Oranje Fonds was laagdrempelig. Er werd meegedacht. We voelden ons nergens toe verplicht en we kregen de tijd om rustig over alles na te denken."
Tieneke van der Waerden
Secretaris

“Het advies was de regio uit te breiden, zodat omliggende gemeentes van de Kempen ook een aanvraag kunnen indienen. Verder staat de deur nu open voor initiatieven die een brede doelgroep bedienen, zolang kinderen en jongeren daaraan kunnen deelnemen.” Zo past een project als de Jongerenruimte in Aquinohuis Bergeijk in Bergeijk heel goed bij dit fonds. Geld gaat bijvoorbeeld naar een muziekstudio waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en hun kennis kunnen doorgeven. Daarnaast is de inrichting van een burgerbibliotheek in Riethoven ook een voorbeeld voor een project dat past bij dit Oranje Fonds op Naam. “Met ons vermogen kunnen we nu jaarlijks meer initiatieven steunen.”

Tijd om na te denken

Tieneke vond het contact met het Oranje Fonds prettig. “Het was laagdrempelig. Er werd meegedacht. We voelden ons nergens toe verplicht. We kregen de tijd om rustig over alles na te denken.” Na bijna 30 jaar is loslaten best moeilijk, geeft Tieneke toe. “Ik hoef me er niet meer mee te bemoeien, maar ik wil nog wel betrokken blijven. We krijgen jaarlijks een overzicht waarin we zien welke projecten steun hebben gekregen. Dat vind ik heel leuk. We staan voor 100 procent achter onze keuze. Dat maakt het loslaten makkelijker.”

Het bestuur besloot van de overdracht een gezellige bijeenkomst te maken met een hapje en een drankje. Directeur van het Oranje Fonds Sandra Jetten was ook aanwezig. “We hadden al onze contacten uitgenodigd. Aan Sandra overhandigden we symbolisch een cheque. Die komt op kantoor te hangen. Dat is leuk om te horen.”

Voor de toekomst hoopt Tieneke dat de jeugd een beroep kan blijven doen op het fonds. “Want het voelt nog wel een klein beetje als ‘ons’ fonds. Wij hebben met de stichting veel mensen geholpen en ik verwacht dat het Fonds Kiemkracht de Kempen nóg veel meer mensen kan helpen. We hebben veel mensen gesteund en nu krijgt het een vervolg. Dat voelt goed.”

Andere Oranje Fondsen op Naam

Het Fonds Kreatum/OpSlag steunt al decennia lang initiatieven voor jongeren. Ontdek snel meer over het Oranje Fonds op Naam waarvan het vermogen afkomstig is van baropbrengsten van voormalige jongerencentra in Utrecht.