Louis Speth Fonds

Voor goed welzijnswerk heb je een stabiele financiële basis nodig. Dat wist Louis Speth maar al te goed. Hij was directeur van Stichting BOWL, provinciaal instituut voor de begeleiding van plaatselijk welzijnswerk in Limburg. “De sector buurt- en clubhuiswerk was zijn wereld. Hij heeft zich altijd ingezet om goed financieel welzijn te realiseren”, vertelt voorzitter Piet Philipsen die hem opvolgde als directeur.

Louis richtte in 1989 Stichting Goedenwel op. Hij wilde een heel groot fonds realiseren zodat er substantiële steun kon worden gerealiseerd van de rente uitkering. “Na zijn overlijden in 2004 hebben we de stichting naar hem vernoemd."

Sinds 2009 is het Louis Speth Fonds volledig in handen van het Oranje Fonds. “We waren als bestuursleden nog wel maatschappelijk betrokken, maar niet meer zo op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. We konden de verantwoordelijkheid niet meer dragen. Het Oranje Fonds weet wat er speelt en heeft de kennis in huis om aanvragen veel beter te beoordelen dan wij. Bovendien sluiten onze doelstellingen bij elkaar aan: verbinding in buurten, activiteiten ondersteunen, stimuleren van activiteiten in buurten en bevolkingsgroepen ondersteunen.” 

"Het Oranje Fonds weet wat er speelt en heeft de kennis in huis om aanvragen veel beter te beoordelen dan wij."
Piet Philipsen

Het was ook de intentie van Louis om het fonds bij het Oranje Fonds onder te brengen. “Misschien niet onder zijn naam, maar wel omdat hij begreep dat het beoordelen van de aanvragen en het volgen van bestedingen veel beter in handen was bij een grote organisatie dan bij vrijwilligers. Het feit dat het fonds nu verder gaat onder de vlag van het Oranje Fonds en voortdurend een financiële bijdrage levert, zou hem meer voldoening geven dan het feit dat dit nu zijn naam draagt.”

Gedachtegoed blijft voortleven

In het begin ging het geld vooral naar gemeenschapsactiviteiten in achtergestelde buurten. Dat is inmiddels bijgesteld naar organisaties die werkzaam zijn op het brede terrein van sociaal maatschappelijk welzijn. De voorwaarde dat financiële steun bestemd is voor initiatieven in Limburg is altijd blijven bestaan. “Op deze manier blijft het gedachtegoed van Louis voortleven. We steunen nog steeds allerlei mensen.”

Volgens Piet is het Oranje Fonds een prima beheerder en uitvoerder van de doelstelling van het Louis Speth Fonds. “Het vermogen is in goede handen. Er is continuïteit. Het Oranje Fonds zorgt dat het blijft voortbestaan.”

Hij zou anderen zeker een Oranje Fonds op Naam aanbevelen. “Maar doe het royaal en doe het duidelijk. Maak geen schijnconstructies zoals half zeggenschap over de bestemmingen en beslissingen. Volledige overdracht is helder. Wij zijn hartstikke tevreden. Juridisch is er geen verbinding meer, maar we zijn zeker nog een gesprekspartner. We worden uitgenodigd voor werkbezoeken en krijgen informatie over de gesteunde initiatieven. Het Oranje Fonds maakt volop gebruik van de mogelijkheden van het Louis Speth Fonds. Dat vinden we heel fijn en belangrijk.” En dat sluit mooi aan bij de lijfspreuk van Louis Speth: caritas numquam excidit, liefde (caritas) houdt nooit op. “Het is een mooie lijfspreuk en past goed bij het fonds, want behoefte aan steun blijft altijd bestaan.” 

Andere Oranje Fondsen op Naam

Ook Fonds Alleato voor Provincie Utrecht zorgt ervoor dat de cirkel weer rond is door het vermogen gericht te besteden. Lees snel wat voor initiatieven Fonds Alleato voor Provincie Utrecht steunt.