Alleato Fonds voor Provincie Utrecht

Toen het Utrechtse adviesbureau Alleato voor sociale vraagstukken moest stoppen, was er opeens geld over. Het was het begin van Fonds Alleato voor de Provincie Utrecht. Door dit Oranje Fonds op Naam wordt het vermogen teruggegeven aan de ontwikkeling van kinderen in de provincie Utrecht. Zo is de cirkel weer rond. 

Alleato had ook de functie van Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de Provincie Utrecht. Door grote bezuinigingen bij de provincie eindigde de gemeentelijke subsidie. In 2012 stopte de organisatie die vooral actief was in achterstandswijken. Stichting Alleato bleef wel bestaan. “We hadden geld over, onder meer uit onze panden. Toen hebben we in 2015 een Oranje Fonds op Naam ingericht, omdat we zelf niet beschikten over een goed uitvoerend bureau om projecten in de geest van Alleato te realiseren”, vertelt voormalig bestuurslid Wil Verschoor van het fonds.

"Het is fijn als je geld van een club die moet stoppen in dezelfde geest kunt besteden via een andere partij."
Wil Verschoor
Voormalig bestuurslid

Gedachtegoed verantwoord onderbrengen

“Ontzorgen was dus ons idee. Je kunt zelf projecten gaan zoeken en dan een bureau optuigen, maar dan moet je alle kennis in huis halen. Het Oranje Fonds heeft al verstand van zaken. De organisatie was ook het meest geschikt qua inhoud. We wilden met ons geld de maatschappelijke participatie en informele zorg in de provincie Utrecht bevorderen. Ons gedachtegoed verantwoord onderbrengen. Het is fijn als je geld van een club die moet stoppen, in dezelfde geest kunt besteden via een andere partij.”

Een aantal jaar doneerde het speciale fonds een bedrag. Uiteindelijk werd besloten te stoppen met de jaarlijkse giften om heel het vermogen over te dragen aan het Oranje Fonds. “Dat gebeurde in 2019. De overgang verliep vloeiend. We maakten het geld in vertrouwen over. Onze taak zat er toen op. Je hebt geen bemoeienis meer en geen formele zeggenschap, maar door de fusie bleef ons gedachtegoed voortbestaan.”

Kansen voor Kinderen

Het bedrag werd gereserveerd voor het programma Kansen voor Kinderen. Met dit programma geeft het Oranje Fonds een positieve impuls aan initiatieven en initiatiefnemers die zich in hun buurt of wijk in de provincie Utrecht inzetten voor gelijke kansen voor kinderen. Een van de doelen is het versterken van sociale initiatieven op wijkniveau die bijdragen aan kansen voor kinderen. “Het is fijn dat we op deze manier onze doelstelling kunnen realiseren. Meedoen in de samenleving en goede kansen voor iedereen. Daar gaat het om.” Het fonds is dan ook een mooi voorbeeld van gezamenlijke afstemming en doorontwikkeling. 

Het Oranje Fonds op Naam geeft Wil een goed gevoel. “Ik zie veel mensen die het zelf proberen en dan ploeteren. Ze ontdekken dat het mankracht, tijd en energie kost. Mijn advies is het bedrag onderbrengen bij een club die al bestaat. En wees flexibel. Je kunt strak vasthouden aan je eigen doelstelling en wensen, maar je kunt ook kijken wat er gebeurt in de samenleving, wat het Oranje Fonds biedt en daarin meegaan. Als ik zelf een miljoen zou hebben dat ik kwijt zou willen, dan zou ik zorgen dat het ergens terechtkomt waarin ik vertrouwen heb.”

Meer over Kansen voor Kinderen