Samen tegen Armoede

Een groeiend aantal Nederlanders kan niet meedoen in onze samenleving omdat ze in armoede leven. Door eerst de coronacrisis en nu de hoge energieprijzen en inflatie is de kans groot, dat hun situatie nog verder zal verslechteren. Sommigen groepen zijn hierbij oververtegenwoordigd, zoals alleenstaande moeders, nieuwkomers, jongeren zonder startkwalificaties, arbeidsongeschikten in de bijstand en mensen met een beperking. 

We bieden passende financiering, een podium en kennis- en capaciteitsondersteuning aan sociale initiatieven waarmee deze mensen worden geholpen. Denk hierbij aan voedselbanken en schuldhulpprojecten. Met als doel dat minder mensen in armoede en schulden raken, bestaande armoede en schulden afnemen en dat mensen in armoede minder barrières ervaren en volwaardig mee kunnen doen.