Corona Sociaal Herstelfonds: Armoede

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel mensen en organisaties in het sociale domein nog lang voelbaar. Met het Corona Sociaal Herstelfonds biedt het Oranje Fonds een steuntje in de rug aan sociale initiatieven die te maken hebben met toegenomen of veranderde problematiek naar aanleiding van de coronacrisis en/of die door de coronacrisis hun aanpak hebben moeten herzien. De focus ligt daarbij op eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken van vrijwillige zorg. 

Let op: de deadline is verstreken en het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

De start voor dit speciale fonds werd gegeven op 22 juni 2021 bij het rondetafelgesprek tussen het Oranje Fonds en het Sociaal en Cultureel Planbureau met een dertigtal organisaties uit het veld. Tijdens de bijeenkomst spraken we over de gevolgen van de coronacrisis. Door corona werden organisaties geconfronteerd met afgenomen inkomsten uit eigen werving, sponsoring van bedrijven, verkoop van goederen, of verhuur van ruimten. Daarnaast staan de bijdragen van lokale overheden onder druk en hebben sommige vrijwilligers minder tijd voor hun medemens.

Corona Sociaal Herstelfonds - Armoede

Het Corona Sociaal Herstelfonds biedt steun. We richten ons op sociale initiatieven die kwetsbare doelgroepen weten te bereiken die gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Vanaf 6 september bieden wij steun aan sociale organisaties die zich richten op het tegengaan van armoede. Bijna een miljoen Nederlanders leeft in armoede. De coronacrisis maakt het leven voor mensen die al in armoede en schulden leefden zwaarder. Daarnaast bereiken nieuwe groepen Nederlanders door deze crisis de armoedegrens zoals (tijdelijke) arbeidsmigranten, zelfstandigen, zzp’ers en mensen met long-covid.

Resultaten

Inmiddels is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen vanuit het Corona Sociaal Herstelfonds - Armoede. We hebben de afgelopen maanden veel mooie en belangrijke toekenningen mogen doen aan organisaties die zich inzetten om mensen die in armoede leven te helpen. Om dit in kaart te brengen hebben we een infographic gemaakt die alle resultaten duidelijk in beeld brengen.

Bekijk de resultaten in een infographic!

FAQ

We hebben alle meest voorkomende vragen verzameld en beantwoord. Heb je een vraag? Kijk of je vraag en het antwoord er tussen staat.

Lees hier de veelgestelde vragen