Lokale samenwerking doet ertoe voor sociaal herstel

Door de coronacrisis zijn veel Nederlanders in (diepere) eenzaamheid, armoede en psychische problemen beland. De situatie blijft nog voortduren en ook wanneer de maatschappij weer van het slot gaat, verdwijnen de gevolgen niet vanzelf. Onze samenleving zal deze gevolgen nog lang voelen en moet er alles aan doen om deze aan te pakken. Naast alle inzet vanuit de overheid zijn ook sociale initiatieven onmisbaar. Met het Corona sociaal herstelfonds steunt het Oranje Fonds al ruim 40 initiatieven, die zich richten op armoede en eenzaamheid.  

Gemeentes hebben de afgelopen periode, met hulp van de Rijksoverheid, sociale initiatieven versterkt op de bovengenoemde thema’s. In de komende tijd is het zaak dit soort initiatieven een blijvende plek te geven binnen beleidskaders en de aanpak van sociaalmaatschappelijke thema’s. Uit gesprekken met sociale initiatieven blijkt dat samenwerking met lokale bestuurders essentieel is voor de succesvolle inzet van initiatieven in de gemeente. 

Het Oranje Fonds stimuleert de samenwerking graag en ziet hierin een sleutelrol voor lokale bestuurders. Daarom nodigen we bestuurders en beleidsmakers van harte uit om de mogelijkheden (verder) te verkennen, door lokale sociale initiatieven op te zoeken en uit te nodigen. Want een kans om er lokaal nóg meer toe te doen, is de moeite meer dan waard. We delen graag de meer dan 10.000 recente sociale initiatieven die wij in de afgelopen jaren hebben leren kennen. 

Vind hier initiatieven in je gemeente

Corona sociaal herstelfonds

Op dinsdag 22 juni organiseerde het Oranje Fonds, samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de bijeenkomst Bouwen aan sociaal herstel. Hierin werd met onder anderen SCP-directeur Kim Putters gesproken over de sociale impact van de coronacrisis op onze samenleving en over manieren om mensen die hieronder lijden te helpen. De bijeenkomst was te volgen via een livestream en is hier terug te kijken.

Tijdens het rondetafelgesprek Bouwen aan sociaal herstel, onder leiding van Hadassah de Boer, werd het Corona sociaal herstelfonds gelanceerd. Een fonds dat 4 miljoen euro beschikbaar stelt om sociale initiatieven te ondersteunen die problemen aanpakken die veroorzaakt of verergerd zijn door de coronacrisis. Het fonds biedt niet alleen financiering, maar deelt ook kennis om de projecten een impuls te geven. Zodat ook na corona niemand er alleen voor hoeft te staan. 

Vertel mij meer over het Corona sociaal herstelfonds