Samen Sterker tegen Armoede

Het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden zetten zich gezamenlijk in om op innovatieve wijze lokale effectieve samenwerking in het Nederlandse armoede- en schuldenlandschap te stimuleren. 

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit programma.

We financieren en versterken lokale samenwerkings- verbanden die versnippering en inefficiëntie tegengaan zodat méér mensen die leven in armoede of met schulden béter worden geholpen. Lokale allianties kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage aan hun oplossing in het voorkomen en terugdringen van schulden en armoede op lokaal niveau.

Samen met Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden en het Oranje Fonds zetten zich beiden in voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen. Met de steun aan het Corona Sociaal Herstelfonds – gericht op de armoedeproblematiek – werken wij al enkele jaren samen aan een Nederland waarin iedereen ertoe doet.

Lees hier meer over onze samenwerking

Sterkere lokale allianties

Wij richten ons met dit programma op het versterken van de lokale strategische samenwerking die is gericht op het bieden van een breed en laagdrempelig aanbod aan voorzieningen (samenwerkingen tussen formele en informele financiële hulpverleningsinstanties) aan mensen met (dreigende) armoede en schulden te ondersteunen. Bij de ondersteuning en begeleiding ligt het accent hierbij op het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.

Wat bieden we?

Gedurende het 2-jarige programma bieden wij onze deelnemers het volgende aan:

  • Financiële steun*
  • Kennisbijeenkomsten en kennisdeling 
  • Inzichten uit meelopend evaluatieonderzoek
  • Optimaliseren allianties & verbreding lokale samenwerking

*Toekenningen bedragen maximaal € 110.000 per jaar per samenwerkingsverband, gebaseerd op een omvang, behoefte en een uitgewerkte realistische begroting.

Vragen?

Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen? Mail ons via samensterker@oranjefonds.nl.

 

Meer vragen? Neem contact met ons op!