Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden en het Oranje Fonds zetten zich beiden in voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen. Nationale-Nederlanden en het Oranje Fonds hebben veel ervaring met het bestrijden van armoede en het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in ons land. Met deze samenwerking willen we een katalysator zijn in het voorkomen en bestrijden van armoede en het bieden van financiële veerkracht. 

placeholder

Vanuit het Nationale-Nederlanden Nieuwe Kansen Fonds is in november 2022 het programma Samen Sterker tegen Armoede ontstaan. Met dit programma gaan het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden zich gezamenlijk inzetten in de bestrijding van armoede en schulden in Nederland. Nationale-Nederlanden stelt hiervoor €1,5 miljoen beschikbaar voor het versterken van lokale initiatieven die versnippering en inefficiëntie tegengaan in de hulpverlening. Ook steunde Nationale Nederlanden het Corona Sociaal Herstelfonds - Armoede met een donatie waarmee wij gezamenlijk initiatieven ondersteund hebben die een bijdragen hebben geleverd aan de armoedeproblematieken ontstaan door Corona.

Meer over Samen Sterker tegen Armoede