Meer Kansen - Iedereen Gelijk

Volwaardig meedoen in de samenleving is nog niet voor iedereen weggelegd en niet iedereen heeft gelijkwaardig toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden, of kan sociaal en economisch meedoen. We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, denken en beslissen.

We bieden passende financiering en kennis- en capaciteitsondersteuning aan organisaties en initiatieven dóór, met en voor groepen die door kansenongelijkheid en uitsluiting geraakt worden.  

Programma voor de Cariben: Samen Families Versterken

Samen Families Versterken is ons programma voor sociale initiatieven in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Sociale initiatieven die gelijke kansen voor kinderen en jongeren bevorderen, ouders/verzorgers in kwetsbare omstandigheden ondersteunen en/of armoedeproblemen aanpakken kunnen nu een aanvraag doen.

Meer informatie