Kansen voor Kinderen

Er ontstaat een groeiende kloof tussen mensen als het gaat om sociale, culturele en economische ongelijkheid. Zo hebben kinderen die in een wijk in armoede opgroeien vaak minder kansen om daaruit op te klimmen dan leeftijdsgenootjes in andere wijken. Ze groeien op met een achterstand die moeilijker is in te halen. Het Oranje Fonds ondersteunt initiatieven die werken aan het vergroten van kansen voor kinderen in de wijken in de provincie Utrecht, waar kansen niet vanzelfsprekend zijn en sprake is van beperkte sociale mobiliteit. 

Het is niet meer mogelijk om je initiatief aan te melden voor Kansen voor Kinderen.

placeholder

Wat is het programma Kansen voor Kinderen?

Het programma  loopt van juni 2022 tot september 2024. 
Wijkgerichte initiatieven in de provincie Utrecht die zich richten op het creëren en vergroten van kansen voor kinderen van 0-18 jaar doen mee aan het programma Kansen voor Kinderen. We bieden wijkinitiatieven een financiële impuls én ondersteuning in de vorm van kennisdeling. De financiële impuls is in eerste instantie voor een jaar met de mogelijkheid tot vervolgfinanciering van nog een jaar. Deelname is maximaal 2 jaar.

Deelnemers

Het ophalen en delen van kennis gebeurt via een leernetwerk onder leiding van Movisie en Bureau Gelijkschap. Met het doel om deze organisaties, samen met andere wijkgericht initiatieven, te versterken in hun rol om kansen bij kinderen te vergroten.

Over Alleato

Het programma Kansen voor Kinderen komt voort uit het Alleato Fonds op Naam. Stichting Alleato heeft in 2015 besloten haar fonds voor maatschappelijke projecten bij het Oranje Fonds onder te brengen als Oranje Fonds op Naam. Later is het gehele vermogen van Stichting Alleato overgegaan naar het Oranje Fonds. Op basis hiervan heeft het Oranje Fonds een voorstel gedaan om het vermogen te besteden aan een programmatische aanpak in de provincie Utrecht, die zowel passend is bij het werkterrein van het Oranje Fonds en ook aansluit bij het gedachtegoed van Alleato. Het gedachtengoed van Alleato is gericht op "een leefbare samenleving waarin burgers naar vermogen meedraaien, ongeacht hun achtergrond of beperking".

Lees hier meer over Alleato

Meer weten? Neem gerust contact op: