Initiatieven voor vluchtelingen

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die de samenhang in Nederland versterken en ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen aan de samenleving. Dit geldt ook voor vluchtelingen. Wij vragen de komende maanden bijzondere aandacht voor deze initiatieven en hebben budget beschikbaar om ze te ondersteunen.

Voor wie?
U kunt een aanvraag indienen voor een bijdrage voor kosten van de opstart, verdere ontwikkeling of uitbreiding van uw initiatief. Bijvoorbeeld initiatieven die vluchtelingen ondersteunen in hun taalverwerving, bij hun ontwikkeling of in het vinden en doen van (vrijwilligers)werk. Ook initiatieven waarin vluchtelingen verbonden worden aan hun buurtgenoten komen in aanmerking. Bent u bijvoorbeeld van een sportvereniging en wilt u vluchtelingen verbinden door samen te sporten en door taalondersteuning te bieden, dan steunen wij u graag hierbij.

Richtlijnen aanvragen
De richtlijnen voor het indienen van een aanvraag vindt u hier.

Deadline
Om voor deze financieringsmogelijkheid in aanmerking te komen, vragen wij u uiterlijk 1 maart 2017 een aanvraag in te dienen via het speciale aanvraagformulier. Wegens succes is de deadline verschoven van 1 februari naar 1 maart. Aanvragen kan via het speciale Vluchtelingen formulier in Mijn Oranje Fonds. Zodra uw aanvraag ontvangen is, wordt deze beoordeeld. Hoe eerder u dat doet (ook komende tijd voor de deadline), hoe eerder u een reactie ontvangt.

Vragen?
Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op per e-mail: vluchtelingen@oranjefonds.nl. Of bel 030- 6564524 tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagen van 10:00 tot 11:00 uur en vrijdagen van 14:00 uur tot 15:00 uur.