Initiatieven voor vluchtelingen

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die de samenhang in Nederland versterken en ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen aan de samenleving. Dit geldt ook voor vluchtelingen. De afgelopen maanden hadden wij bijzondere aandacht voor deze initiatieven. Op dit moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen via deze oproep. Wel kunt u voor een aanvraag terecht bij ons terecht via onze reguliere aanvraagprocedure.

Voor wie?

U kunt een aanvraag indienen voor een bijdrage voor kosten van de opstart, verdere ontwikkeling of uitbreiding van uw initiatief. Bijvoorbeeld initiatieven die vluchtelingen ondersteunen in hun taalverwerving, bij hun ontwikkeling of in het vinden en doen van (vrijwilligers)werk. Ook initiatieven waarin vluchtelingen verbonden worden aan hun buurtgenoten komen in aanmerking. Bent u bijvoorbeeld van een sportvereniging en wilt u vluchtelingen verbinden door samen te sporten en door taalondersteuning te bieden, dan steunen wij u graag hierbij.

Vragen? Neem dan contact op met:

Melanie Vaessen

Projectadviseur
melanie.vaessen@oranjefonds.nl
030 233 93 36