Betrokken Samenleving

Voelen dat je ertoe doet begint in je eigen buurt. Binnen de pijler en het thema Betrokken Samenleving ondersteunen en versterken we initiatieven die zorgen voor ontmoeting en verbinding in buurten. We steunen bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes zoals buurthuizen en wijkcentra, bewonersinitiatieven met allerlei projecten voor buurtbewoners en welzijnsorganisaties die in wijken actief zijn.

Daarnaast coördineren we vanuit deze pijler/thema NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, omdat we ervan overtuigd zijn dat vrijwilligerswerk ertoe doet. Voor de vrijwilliger zelf, maar ook voor onze samenleving. Via Burendag maken we het mogelijk dat buren elkaar beter leren kennen, zodat onderlinge banden versterkt worden.  

Via programma's binnen de pijler/thema werken we aan community building en investeren we in de ABCD-methodiek, omdat we geloven in de kracht en kwaliteiten van buurten en bewoners. We versterken zo de sociale basis zodat mensen nog veel meer voor elkaar kunnen betekenen en omzien naar elkaar. Want samen krijg je meer voor elkaar.