Ontmoetingsruimtes

Uw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. U ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar: hoe komt u aan voldoende geld voor deze nieuwe of extra activiteiten? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

Financieel bijdragen

Sinds jaar en dag draagt het Oranje Fonds financieel bij aan onderhoud, nieuw meubilair, aangepaste toiletten en ruimere opslagruimtes. We vinden ontmoetingsruimtes heel belangrijk. Daarom willen we iedereen informeren over onze nieuwe financieringsmogelijkheden.

Bijvoorbeeld: Wijkcentrum De Ringvaart, Haarlem
Met de aanschaf van een nieuwe keuken en een mobiel podium kunnen nog meer wijkbewoners (met verschillende achtergronden) elkaar ontmoeten. Er wordt samen gekookt, muziek gemaakt, gegeten en gedanst.
Bekijk meer voorbeelden van gesteunde initiatieven

Algemene uitgangspunten
De knutselclub, de jongerensoos, buurtbewoners met kleine kinderen…
Iedere ontmoetingsruimte heeft vaste groepjes gebruikers.
Het Oranje Fonds helpt als u uw ontmoetingsruimte of activiteiten aanpast en er zodoende meer of andere groepen mensen gebruik van maken.
Lees hier onze algemene uitgangspunten voor ontmoetingsruimtes.

Specifieke uitgangspunten
Welk type ontmoetingsruimte beheert u?

 • Brede gemeenschapsaccommodatie
  Bijvoorbeeld een dorpshuis, Kulturhus, wijkcentrum, buurthuis, brede school of een multifunctionele accommodatie op sociaal cultureel gebied.
  Bekijk de specifieke uitgangspunten.

   
 • Buurtvoorziening
  Beheert u als buurtbewoner een ruimte of gebouw? Dan is het een buurtvoorziening. Voorbeelden zijn een huiskamerachtig trefpunt, een speeltuinvereniging, een kinderboerderij of een playground.
  Bekijk de specifieke uitgangspunten.

   
 • Categorale accommodatie
  Gebouwen die voor een specifieke groep mensen in gebruik is. Denk bijvoorbeeld aan een jongerencentrum, peuterspeelzaal, speel-o-theek, scouting, een ruimte van een stichting voor Turkse migranten of een soos voor homoseksuelen.
  Bekijk de specifieke uitgangspunten.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen? Bent u benieuwd wat het Oranje Fonds voor uw ontmoetingsruimte kan betekenen? Neem dan contact op met: tel. 030 6564524, of per mail: info@oranjefonds.nl.