Ontmoetingsruimtes

Ontmoetingsruimtes zijn er in alle soorten en maten. Dat varieert van een huiskamer voor de buurt tot een multifunctioneel dorpshuis, van een verenigingsruimte tot een ouderencentrum en van een buurtmoestuin tot een stadspark. Maar let op: hier verstaan wij geen speeltuinen onder.

Specifieke richtlijnen 

Het Oranje Fonds ondersteunt niet alle ontmoetingsruimtes. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet in ieder geval aan de volgende criteria worden voldaan: 
De ontmoetingsruimte is:

 • bedoeld om de samenhang en betrokkenheid in de lokale gemeenschap te bevorderen; 
 • langjarig voor dit doel beschikbaar;
 • openbaar en in beginsel vrij toegankelijk voor de lokale gemeenschap;
 • niet alleen beschikbaar, maar er is ook een concreet activiteitenplan waaruit blijkt dat deze frequent wordt gebruikt;
 • te scharen onder één van de hieronder genoemde categorieën.
   

1. Multifunctionele accommodaties

Onder multifunctionele accommodaties verstaan wij die ontmoetingsruimten die de spil vormen van het (brede) gemeenschapsleven in een dorp of buurt. We hebben het hier over dorpshuizen, buurthuizen, wijkcentra en brede ouderen- en jongerencentra. Deze voorzieningen staan voor zoveel mogelijk doelgroepen open en zijn zo breed mogelijk geprogrammeerd. Ze hebben daarom een streepje voor in ons bestedingsbeleid. Deze multifunctionele accommodaties kunnen bij het Oranje Fonds aankloppen voor:

 • kosten van groot onderhoud (op basis van een meerjarenonderhoudsplan), een opfrisbeurt of herinrichting;
 • investeringskosten om een nieuwe accommodatie te realiseren of een bestaande accommodatie beter te benutten voor nieuwe activiteiten;
 • het opzetten of uitbreiden van activiteitenprogramma’s om verschillende groepen mensen langdurig met elkaar in contact te brengen.  
   

2. Kleinschalige buurtvoorzieningen

Deze ontmoetingsruimtes worden door buurtbewoners zelf beheerd. Vaak zijn zo ook door buurtbewoners zelf bedacht en (mede) tot stand gebracht. Voorbeelden hiervan zijn huiskamers voor de buurt, maar ook voorzieningen in de buitenruimte, zoals buurtmoestuinen of activiteitenpleintjes, maar geen speeltuinen. Kleinschalige buurtvoorzieningen kunnen bij het Oranje Fonds terecht voor:

 • investeringskosten om een buurtvoorziening te realiseren of een bestaande buurtvoorziening beter te benutten voor nieuwe activiteiten;
 • het opzetten of uitbreiden van activiteitenprogramma’s om buurtbewoners langdurig met elkaar in contact te brengen.
   

3. Accommodaties voor een specifieke doelgroep en/of activiteit

Wij denken hierbij aan scoutingaccommodaties, speeltuingebouwen, kinderboerderijen, jongeren- en ouderensozen of ontmoetingsruimtes van zelforganisaties. Dergelijke accommodaties kunnen in beperkte mate een beroep doen op het Oranje Fonds. Dan gaat het om:

 • specifieke investeringskosten, bedoeld om een bestaande accommodatie geschikt te maken voor meerdere doelgroepen en/of nieuwe activiteiten;
 • het opzetten of uitbreiden van activiteitenprogramma’s om verschillende groepen mensen langdurig met elkaar in contact te brengen.

Voor algemene investeringskosten kunnen deze accommodaties geen beroep op het Oranje Fonds doen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Bent u benieuwd wat het Oranje Fonds voor uw ontmoetingsruimte kan betekenen? Neem dan contact op met: tel. 030 6564524, of per mail: info@oranjefonds.nl.