Ontmoetingsruimtes

Ontmoetingsruimtes zijn er in alle soorten en maten. Van een huiskamer voor de buurt, een multifunctioneel dorpshuis of activiteitencentrum tot een buurtmoestuin. Wij steunen graag plekken die mensen met elkaar verbinden. Kijk snel of jouw ontmoetingsruimte ook in aanmerking komt voor financiële steun.

placeholder

Specifieke richtlijnen 

Wil je een bijdrage ontvangen, dan is er een aantal criteria waaraan de ontmoetingsruimte moet voldoen. De ontmoetingsruimte:

 • is bedoeld om de samenhang en betrokkenheid in de lokale gemeenschap te bevorderen.
 • is langjarig voor dit doel beschikbaar.
 • is openbaar en vrij toegankelijk voor de lokale gemeenschap.
 • beschikt over een concreet activiteitenplan waaruit blijkt dat de ruimte frequent wordt gebruikt.
 • valt onder een van de hieronder genoemde categorieën. 

Focus op verduurzaming

Aanvragen van ontmoetingsruimtes voor investeringskosten die gaan over verduurzaming, krijgen sinds 2023 voorrang in ons bestedingsbeleid. Ontmoetingsruimtes kunnen hierdoor namelijk hun exploitatiekosten verlagen zodat ze kunnen blijven voortbestaan. Brede ontmoetingsruimtes komen in aanmerking voor deze bijdrage.

Wat verstaan wij onder verduurzaming? Denk aan brede energieverlagende maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen, ledverlichting, isolatie enzovoort. Natuurlijk zijn andere aanvragen ook nog steeds van harte welkom. 

Accommodaties die expliciet niet in aanmerking komen voor een verduurzamingsbijdrage vanuit ons Fonds zijn sportverenigingsgebouwen, scoutingsgebouwen, kinderboerderijen en gebouwen bij speeltuinen en volkstuinen.

Staat jouw type ontmoetingsruimte hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Hieronder vind je een uitgebreide toelichting over welke ontmoetingsruimtes een algemene aanvraag bij ons kunnen indienen.

1. Multifunctionele accommodaties

Met multifunctionele accommodaties bedoelen we ontmoetingsruimtes die de spil vormen van het (brede) gemeenschapsleven in een dorp of buurt: dorpshuizen, buurthuizen, wijkcentra en brede ouderen- en jongerencentra. Deze voorzieningen staan open voor zoveel mogelijk doelgroepen en hebben een zo breed mogelijk programma. Ze hebben daarom een streepje voor in ons bestedingsbeleid. Deze multifunctionele accommodaties kunnen bij ons aankloppen voor:

 • Kosten van groot onderhoud (op basis van een meerjarenonderhoudsplan), verduurzaming, een opfrisbeurt of herinrichting.
 • Investeringskosten om een nieuwe accommodatie te realiseren of een bestaande accommodatie beter te benutten voor nieuwe activiteiten.
 • Het opzetten of uitbreiden van activiteitenprogramma’s om verschillende groepen mensen langdurig met elkaar in contact te brengen. 

2. Kleinschalige buurtvoorzieningen

Kleinschalige ontmoetingsruimtes, zoals huiskamers voor de buurt en dorpskamers, zijn vaak door buurtbewoners bedacht en (mede) tot stand gebracht. Dit soort ontmoetingsruimtes kan bij ons terecht voor:

 • Investeringskosten om een buurtvoorziening te realiseren of een bestaande buurtvoorziening beter te benutten voor nieuwe activiteiten.
 • Het opzetten of uitbreiden van activiteitenprogramma’s om buurtbewoners langdurig met elkaar in contact te brengen.

3. Openbare ruimte en buurt(moes)tuinen

De inrichting van de openbare ruimte, zoals pleinen en straten, valt niet binnen het werkterrein van ons Fonds. In sommige gevallen kunnen wij wel bijdragen aan de totstandkoming van buurt(moes)tuinen. 

De criteria zijn:

 • Bedacht en opgezet door en voor buurtbewoners;
 • Er is een langdurige gebruiksovereenkomst met betrekking tot de grond;
 • Er is een uitgewerkt plan met herhaalde groene en sociale activiteiten waarbij verschillende doelgroepen worden verbonden.

De volgende ontmoetingsruimte komen niet of nauwelijks in aanmerking voor een bijdrage bij het Oranje Fonds. Kijk hieronder aan welke voorwaarde voldaan dient te worden om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

4. Accommodaties voor een specifieke doelgroep en/of activiteit

De volgende accommodaties steunen wij niet of nauwelijks: scoutingaccommodaties, speeltuingebouwen, kinderboerderijen of ontmoetingsruimtes van zelforganisaties. We overwegen alleen een bijdrage als het gaat om:

 • Specifieke investeringskosten, bedoeld om een bestaande accommodatie geschikt te maken voor meerdere/nieuwe doelgroepen en nieuwe activiteiten. Het gaat er dus om dat andere doelgroepen dan de eigen gebruikers worden benaderd zodat de accommodatie een brede buurtfunctie kan gaan vervullen.
 • Het opzetten of uitbreiden van activiteitenprogramma’s om verschillende groepen mensen langdurig met elkaar in contact te brengen. Ook hier gaat het erom dat andere doelgroepen dan de eigen gebruikers worden benaderd zodat de accommodatie een brede buurtfunctie kan gaan vervullen.

5. Speel- en beweegtuinen

De inrichting van speel- en beweegtuinen valt niet binnen ons werkterrein. Wij financieren geen speel-, sport- en beweegtoestellen.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Ben je benieuwd wat wij voor jouw ontmoetingsruimte kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op: 030 6564524. Of stuur een mail naar: info@oranjefonds.nl.

Nieuwsgierig welke vragen er allemaal worden gesteld op het moment dat je een aanvraag doet? Let op: Dit document mag niet gebruikt worden om een aanvraag te doen!

Vragen aanvraag ontmoetingsruimte

Mijn Oranje Fonds

Wil je een algemene aanvraag indienen? Dat doe je via Mijn Oranje Fonds. Daar vind je een digitaal aanvraagformulier. Aanvragen die op een andere manier binnenkomen, nemen we niet in behandeling. Je kunt de gehele aanvraag, inclusief alle bijlagen, via Mijn Oranje Fonds naar ons versturen. Je hoeft het dus niet te printen en te ondertekenen.

Ik dien een aanvraag in

Wil je een aanvraag doen voor je project?

Doe de projectcheck