Sterke Buurtverbinders

Buurtverbinders zijn buurtbewoners die bewoners, initiatieven en organisaties met elkaar weten te verbinden. Buurtverbinders zijn onmisbaar in een gemeenschap waar sociale verbanden en onderlinge betrokkenheid niet vanzelfsprekend zijn. Een betrokken buurt doet ertoe en maakt dat niemand er in jouw buurt alleen voor staat.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit programma.

placeholder

Daarom is er het Oranje Fonds kennisprogramma Sterke Buurtverbinders. In dit tweejarige programma, waar 15 tot 20 deelnemers  aan meedoen, versterken we praktijken waarin buurtverbinders centraal staan. Deelnemers ondersteunen buurtverbinders en geven hen meer handvatten om het aanwezige talent in de wijk beter te benutten, buurtbewoners te activeren en zelf signalen uit de wijk om te zetten in actie. Op die manier wordt er van onderop aan community building gedaan. Ook gaan de deelnemers aan de slag met het ontwikkelen en borgen van gemeenschapsgericht werken in hun eigen organisatie en bij andere buurtorganisaties. In het programma werken we onder andere volgens de ABCD-methodiek.

Wat willen we met het programma bereiken?

 • Bijdragen aan vitale en veerkrachtige gemeenschappen.
 • Versterken van buurtverbinders en daarmee de gemeenschapskracht in buurten: buurtverbinders zijn beter in staat om signalen uit hun wijk om te zetten in actie en om buurtbewoners te mobiliseren bij buurtactiviteiten. Buurtbewoners voelen zich meer thuis in hun buurt en zien meer naar elkaar om. 
 • Stimuleren van gemeenschapsgericht werken door buurtorganisaties en het verbeteren van samenwerking met bewoners: op basis van gelijkwaardigheid, waarbij de kennis, kunde en belang van bewoners het uitgangspunt is. 
 • Bijdragen aan de onderbouwing van de ABCD benadering in Nederlandse context en andere bottum-up aanpakken. 

 

Wat houdt het programma in?

 • Financiële ondersteuning van max 50.000 euro per programmajaar per deelnemer, dus maximaal 100.000 euro in totaal. 
 • Onze bijdrage kan besteed worden aan het trainen van buurtverbinders (intern dan wel extern), coördinatie- en begeleidingskosten, vrijwilligersvergoeding, reiskosten en programmadeelname. (De bijdrage is niet bedoeld voor exploitatiekosten) 
 • Kennis en expertise
 • Start tweedaagse op 15 & 16 september 2023 (verplichte deelname)
 • 2 kennisdagen per jaar
 • Coaching 
 • Netwerken en samenwerking
 • Onderzoek 
 • Communicatie aandacht voor zowel het thema als de deelnemers.