Bedrijven & partners

Bedrijven die een bepaald budget willen inzetten voor sociale doelen helpen we graag dat duurzaam te besteden. Uw bedrijf kan een samenwerkingsovereenkomst aangaan met het Oranje Fonds. We bespreken graag de specifieke invulling en wensen van uw bedrijf in een persoonlijk gesprek.

Deskundigheid en transparantie

Door samenwerking met het Oranje Fonds bent u in ieder geval verzekerd van deskundig advies, goede screening van projecten en organisaties en van een transparante, snelle en zorgvuldige financiële afhandeling van alle zaken die met uw gift te maken hebben.

Steunen
U kunt ons ook online eenmalig steunen, of een bijdrage overmaken via NL70INGB0000888444 t.n.v. Stichting Oranje Fonds te Utrecht. 

Meer informatie? Lees onze brochure:

Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.

Judith van Kranenburg

Bijzondere Giften / Fondsenwerving