placeholder

‘Caribische ouderen bloeien weer helemaal op’

Tijdens haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening ontdekte ze dat ouderen met een Caribische achtergrond een achterstand hebben. “Ze raken structureel in financiële problemen en weten hun weg niet te vinden. Toen heb ik besloten hen te helpen. Ouderen hebben recht op een waardevol bestaan. En met name in hun laatste jaren wil ik dat ze in een kansrijke omgeving wonen en plezierige dagen hebben.”

Locatie:
Rotterdam

Ruthmila is de oprichtster en initiatiefnemer van Stichting Zorgcocon kwido pa anciano in Rotterdam. “Onze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor oudere en dementerende Antillianen. Wij bieden onder meer een zinvolle dagbesteding. Wekelijks komen senioren bij elkaar en doen ze met onze vrijwilligers leuke dingen, zoals dansen en muziek luisteren. We maken uitstapjes, maar geven ook informatie. We zetten eten in als middel om contact met de senioren te krijgen. Eten is een sociaal gebeuren en verbindt.”

Het is een van de zelforganisaties in Nederland die klaarstaat voor Caribische ouderen. Bij de Haagse vrijwilligersorganisatie Stichting Ocan kunnen ze terecht voor advies. “Met ons project Bridging gaps helpen we bij het versterken van zelforganisaties voor Caribische senioren. Ze kunnen meedoen aan allerlei trainingen. Zo helpen we met het verbeteren van de bestuurskracht en organisatiekracht. Wij bieden maatwerk: we zoomen in op hun behoeftes en die van hun leden. Door onze steun zien we ze opbloeien. Ze zijn blij met onze hulp en beseffen dat ze het nodig hebben”, vertelt projectcoördinator Cynthia.

Zo doet ook Ruthmila een beroep op de stichting. “Ik kan bij ze terecht als ik ergens tegenaan loop. Dat betekent heel veel voor ons. De steun is een stimulans en een aanmoediging. En we krijgen de kans onze kennis te verrijken. We kregen bijvoorbeeld tips over ons bestuur. Daar hebben we veel aan, omdat er zoveel nieuwe regels zijn. Ook is het een inspiratie voor onze vrijwilligers. Zij kregen een training over omgaan met senioren. Het is allemaal heel waardevol.”

Volwaardig ouder worden

Tijdens de coronapandemie werden de ouderen niet vergeten. “We brachten bijvoorbeeld een fruitmand. Door ons contact wisten ze dat we er voor ze zijn en dat ze ertoe doen. Dat maakt de mensen blij.” Nu kunnen de ouderen weer samen meedoen aan activiteiten. “Het zijn vitale ouderen en ze wonen zelfstandig, maar als je ziet wat dagbesteding en uitstapjes met hen doen. Ze bloeien helemaal op! Het doet mij goed als ze blij naar huis gaan. Het geeft me energie en maakt me heel gelukkig.”

Stichting Ocan wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit soort organisaties blijven bestaan. “Anders zijn er geen activiteiten meer voor onze senioren. Dan vallen ze tussen wal en schip”, zegt Cynthia. Die steun is ook hard nodig, want door de coronapandemie zijn veel organisaties verzwakt. “Er waren lange tijd nog veel mensen die niet hun huis uit gingen. Ik heb zelf ook meegemaakt dat iemand zich had ingeschreven voor een activiteit, maar na twee jaar mensen vermijden toch niet durfde te komen. Ik probeer me dan in te leven en toon begrip. Na een paar weken is die persoon toch naar een andere activiteit gekomen.”

Een herkenbaar verhaal voor Ruthmila. “Een vrouw van 90 jaar ging niet meer naar buiten en was altijd binnen. Ze voelde zich heel eenzaam. Ze droeg een zonnebril, omdat ze het daglicht niet kon verdragen en liep met een rollator. We hebben haar uitgenodigd, omdat ze van dansen hield. Ze lachte en genoot! Op een gegeven moment liep ze zonder rollator. Uiteindelijk werd ze 97 jaar. Daar doe ik het voor. Ik wil de laatste jaren van hun leven zinvol en aangenaam maken, want dat verdienen ze ook.”

Cynthia is het met haar eens. “Mensen die zich zo hebben ingezet voor de samenleving, hun kinderen en familie verdienen het om volwaardig ouder te worden. Ze worden eenzaam, omdat alle mensen om hen heen wegvallen. Anderen moeten dan opstaan zodat ze sociale cCynthia is het met haar eens. “Mensen die zich zo hebben ingezet voor de samenleving, hun kinderen en familie verdienen het om volwaardig ouder te worden. Ze worden eenzaam, omdat alle mensen om hen heen wegvallen. Anderen moeten dan opstaan zodat ze sociale contacten kunnen aangaan. En juist als mensen ouder worden, vallen ze terug op hun eigen taal en cultuur.”

Aandacht schenken aan je medemens

Door steun van het Corona Sociaal Herstelfonds van het Oranje Fonds kan Ocan de zelforganisaties helpen met verduurzamen. “Het Oranje Fonds is voor ons geen onbekende. De adviseurs zijn behulpzaam en staan voor je klaar. Toen ik een verzoek indiende voor een tussenevaluatie omdat we tegen wat dingen aanliepen tijdens de lockdown, kregen we advies. Er werd met ons meegedacht. Dat waarderen we heel erg.”

"Er zijn altijd mensen in de samenleving die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij zorgen ervoor dat ze er weer toe doen."
Cynthia
Projectcoördinator

Cynthia is trots op de zelforganisaties die klaarstaan voor ouderen. “Het is goed om te laten zien dat je aandacht wil schenken aan je medemens. Dat willen wij én de organisaties die wij helpen, uitdragen. We doen dit allemaal vanuit ons hart. Er zijn altijd mensen in de samenleving die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij zorgen ervoor dat ze er weer toe doen. Het wordt tijd dat we allemaal meer naar elkaar omkijken. Hoe mooi zou het zijn als we samen redzaam kunnen worden?”